HLR

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning. Vi lär oss också hur man behandlar en person med luftvägsstopp.

Hur gör man hjärt-lungräddning och vad gör man vid luftvägsstopp? På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop. Fler liv skulle kunna räddas om någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt. Här lär du dig att agera tills professionell hjälp kommer.

Vi genomför utbildningen på ert företag alternativt i våra lokaler i Solna, tio minuter från Stockholm central. Kursen HLR med hjärtstartare ges också vid några tillfällen som öppen kurs, med möjlighet att anmäla enstaka personer eller att anmäla sig som privatperson.

Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll:
- Varför hjärt- lungräddning
- De första kritiska minuterna
- Kedjan som räddar liv
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Information om hjärtstartare

Material:
Varje kursdeltagare kommer:
- att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
- att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Instruktörer:
- Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
- Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Öppen kurs i HLR

Här kan du som privatperson anmäla intresse för öppen kurs i HLR. Även enstaka personer från företag eller organisationer kan anmäla sig till den öppna kursen.

Jag önskar offert på utbildning

Fyll i nedanstående uppgifter så skickar vi en offert. I meddelanderutan anger du antal deltagare och var du önskar att utbildningen äger rum samt övrig information som kan vara bra för oss att veta. Du kan givetvis också kontakta oss om du bara önskar mer information.