Barn-HLR instruktör

Instruktörsutbildning i Barn-HLR enligt HLR-rådets riktlinjer. Genomförs i våra lokaler i Solna, tio minuter från Stockholm central. Vid minst fyra deltagare kan tidpunkt anpassas efter önskemål.

Målsättning
Att utbilda instruktörer så att de självständigt kan organisera och genomföra utbildning i Barn-HLR.

Omfattning 
- Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i Barn-HLR enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 2016.
- Kursen omfattar 7 timmar, dvs 2 timmar grund- och 5 timmar instruktörsutbildning.

Innehåll
- Grundutbildning i Barn-HLR, filmbaserad (Version 2016)
- HLR-test och luftvägsstopp-test på barn 0-1 år och 1 år-pubertet
- Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning
- Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
- Redovisning av träningsuppgifter
- Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

Obligatoriska förberedelser inför kursen
- Se instruktionsfilmen ”Barn-HLR-utbildningsfilm 2016”
- Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning barn för allmänhet
- Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Barn-HLR” på instruktörsnivå
- Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)

Pris
3 500 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial ingår.

Datum
6 April 2018, kl 08.30-16.30
21 Maj 2018, kl 08.30-16.30
 
Anmälan: Fyll i formuläret nedan.

Kursanmälan Barn-HLR instruktör

Välkommen med din anmälan. Vänligen fyll i alla uppgifter. Du kan också välja att enbart göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig!Fakturaadress

Leveransadress för förberedande kursmaterial
Fylls i om annan adress än fakturaadressen.

Instruktörsnummer