Miljö och kvalitet

HLR Konsulten arbetar miljö- och kvalitetssäkrat. Vi har infört ett verksamhetssystem som är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Vår målsättning med vårt kvalitetsarbete kan enkelt sammanfattas i en mening: Vi vill erbjuda våra kunder kvalitetsprodukter, säkra leveranser och mycket god service.

Tag gärna del av vår verksamhetspolicy som du kan läsa här nedan:

 

HLR Konsulten erbjuder kvalitetsprodukter, support och utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och akutsjukvård. Vår verksamhet bidrar till att skapa hjärtsäkra platser och därmed rädda liv. Vi finns i Solna med hela Sverige som arbetsfält.

Kvalitetspolicy

I allt vi gör strävar HLR Konsulten efter att erbjuda produkter och tjänster med hög och jämn kvalitet.

Våra kunder
Kunderna är HLR Konsultens största tillgång. Våra kunder ska uppleva oss som den bästa leverantören av produkter och tjänster genom att vi möter varje kunds behov, erbjuder trygg support och långsiktighet, och erbjuder ett alternativ som är bättre än våra konkurrenters.

Våra leverantörer, underleverantörer och återförsäljare
För att ständigt kunna erbjuda hög kvalitet och leveranssäkerhet till våra kunder ska vi ha ett bra och nära samarbete med såväl våra leverantörer som underleverantörer och återförsäljare. Därför ställer vi också kvalitetskrav på leverantörer, underleverantörer och återförsäljare, enligt våra kriterier.

Våra samarbetspartners
HLR Konsulten är en aktiv samarbetspartner i de nätverk som arbetar för utveckling och spridning av kunskap och produkter inom hjärtlungräddning. Vi ska följa utvecklingen och bidra till ökad information och kunskap till allmänhet, företag och organisationer. Vi ska även samverka med myndigheter, företag, organisationer och andra grupper kring HLR-området. Exempel på detta är samarbetet med Södersjukhuset i SALSA-projektet och SMS-livräddare, vårt deltagande i SIS tekniska kommitté för framtagandet av SS280000 ”Hjärtsäker zon”  samt ett aktivt deltagande i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige, BFHS.

HLR Konsultens ledning och medarbetare
Alla i företaget ska verka för och känna ansvar för företagets verksamhet och utveckling. Detta ska leda till ständig förbättring samt skapa ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse. Det gör vi genom att: 

 • Visa personligt ansvar och känna till HLR Konsultens kvalitets- och miljöpolicy samt följa givna instruktioner och rutiner.
 • Alltid bemöta våra kunder utifrån deras behov och önskemål.
 • Alltid bemöta och hantera våra kunder utifrån överenskomna avtal och krav.
 • Sträva efter att välja utrustning, material och tjänster som garanterar god kvalitet i vår verksamhet.
 • Följa lagar, krav och förordningar.
 • Arbeta för ständiga förbättringar inom verksamheten och verksamhetssystemet.

Miljöpolicy

HLR Konsulten strävar efter att minimera skadlig miljöpåverkan genom att aktivt hitta lösningar som minskar miljöbelastningen inom företagets verksamhetsområden. Lagstiftning och miljökrav som berör verksamheten ska följas.

Exempel på miljöhänsyn:

 • Aktiv avfallssortering och återvinning.
 • Vi strävar efter att effektivisera transporter både vad gäller resande och produktleveranser.
 • Vi väljer ren el, 100 procent förnybara energikällor.
 • Vi strävar efter att minska pappersflödet. 
 • Vi har infört system för e-fakturering bland annat för att minska pappersanvändning och transporter.
 • Vi använder miljöklassat papper, för de utskrifter vi gör.

Jag önskar kontakt

Vill du veta mer om en särskild produkt eller vilken lösning vi kan skapa just för dig eller ditt företag? Ange dina kontaktuppgifter nedan så ringer vi upp eller mejlar dig.