S-HLR Barn instruktör

Instruktörsutbildning i S-HLR Barn genomförs enligt svenska HLR-rådets riktlinjer 2016. Kursen äger rum i våra lokaler i Solna, tio minuter från Stockholms central eller på plats hos beställaren vid minst fyra deltagare.

Målsättning
Att utbilda instruktörer som i sin tur håller grundutbildning i Barn-HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR Barn).

Omfattning
 - Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i S-HLR Barn enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 2016.
 - Kursen omfattar 8 timmar

Innehåll
 - Redovisning av övningsuppgifter
 - Att tillämpa ”Utvecklande feedback”
 - Repetitionsutbildning
 - Att utbilda allmänheten
 - Utbildningsmaterial
 - Diskussion om pedagogik och organisation av HLR-utbildning

Obligatoriska förkunskaper
- Genomförd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR Barn inom de senaste sex månaderna.

Obligatoriska förberedelser inför kursen
- Läsa in kurs- och instruktörsbok i S-HLR Barn.
- Genomföra HLR-rådets webbutbildning för S-HLR Barn på kurs- och instruktörsnivå
- Se instruktionsfilmen ”Hjärt-lungräddning till barn”
- Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning för barn, för allmänheten
- Förbereda övningsuppgifter (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)

Pris
3 800 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial ingår.

Datum
17 Oktober 2018, kl 08.00-17.00

Anmälan: Fyll i formuläret nedan.

Kursanmälan S-HLR Barn instruktör

Välkommen med din anmälan. Vänligen fyll i alla uppgifter. Du kan också välja att enbart göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig!Fakturaadress

Leveransadress för förberedande kursmaterial
Fylls i om annan adress än fakturaadressen.

Instruktörsnummer