Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Öppen utbildning - MHFA första hjälpen till psykisk hälsa, Vuxen

HLR Konsulten erbjuder en tvådagarsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen genomförs av instruktörer utbildade av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.

Utbildning:
Målet med utbildningsprogrammet är att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken på och stödja en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att den drabbade fått professionell hjälp. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. MHFA (Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett internationellt första hjälpen program utvecklat i Australien.

Målgrupp: Allmänheten, företag, personalgrupper, organisationer, föreningar

Innehåll: I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

  • Beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna; depression, ångest, och tvångssyndrom, psykossjukdomar, självskadebeteende, substansbruksyndrom och självmord.
  • Hur man känner igen en krissituation och hur man kan ingripa vid akuta kriser.
  • Hur man lyssnar och bäst hjälper en person att vid behov komma till professionell hjälp eller andra hjälpresurser innan den psykiska ohälsan förvärras.
  • Handlingsplan för att hjälpa personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller självmordstankar.

Målsättning: Lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Efter genomförd utbildning får alla deltagare en kursbok samt certifikat.

Plats: Utbildningen genomförs i HLR Konsultens lokaler, Vretenvägen 10, Solna strand (Stockholm).

Omfattning: 12 timmar fördelade på två dagar

Antal: Max 6 deltagare/kurstillfälle

Instruktörer: Våra instruktörer är utbildade i MHFA genom Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). De är mycket erfarna och har deltagit i olika pilotprojekt för att implementera MHFA (Mental Health First Aid) i Sverige, projekt som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen.

STOCKHOLM
Datum och tider.

Dag 1: kl. 10.00 - 17.00
Dag 2: kl. 09.00 - 16.00

2-3 oktober.

Kostnad:
6 900 kr per person ex moms

Information om personuppgifter: När vi registrerar din anmälan kommer vi att behandla och spara de uppgifter du lämnar.  Vi gör detta för att kunna fullgöra det avtal vi ingår i och med din bokning, vad gäller leverans, fakturering och support. Som kund hos oss registrerar vi också vilken utbildning du deltar i. Uppgifterna kan också komma att användas för uppföljning samt marknadsföring. Vi kommer att lagra och gallra dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (bokföringslagen). Övriga uppgifter sparar vi så länge du är kund hos eller i max fem år.

Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller exempelvis begära radering. Kontaktinformation: info@hlr-konsulten.se

 info@hlr-konsulten.se

Kursanmälan MHFA VuxenFakturaadress