Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Vuxen-HLR med hjärtstartare ONLINE

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också att behandla en person med luftvägsstopp.

På en arbetsplats ska det finnas beredskap och rutiner för den aktuella verksamhetens art och risker, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det är verksamhetsansvarigs uppgift att se till att det finns relevant utbildning.

Utbildningen i HLR med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av instruktörer som är certifierade av HLR-rådet. Samtliga våra instruktörer har egen erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård.

Utbildningen genomförs helt online (genom mötesprogrammet Zoom) för att ge möjlighet till utbildning oavsett om deltagarna befinner sig i hemmet eller på arbetsplatsen. Utbildningen är helt instruktörsledd och var och en deltar via sin uppkopplade enhet i realtid. Instruktören leder utbildningen och ger kontinuerlig feedback och svar på frågor uppkommer.

Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
- Maximalt antal deltagare per kurs är 8 personer.
- Kursen innehåller både teori och praktik.

Innehåll:
Hjärt-lungräddning
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg och kontrollera andning
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
- Praktisk träning
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

Hjärtstartare
- Information
- Apparatgenomgång
- Demonstration
- Säkerhetsaspekter
- Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
- Praktisk träning

Luftvägsstopp
- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Förberedelser:
Inbjudan med instruktioner skickas separat till varje deltagare i god tid innan utbildningen.

Material:
Varje kursdeltagare ska ha tillgång till en egen HLR-docka. HLR-dockor skickas enligt separat överenskommelse med beställaren.

Datum:
Enligt överenskommelse.

För vår Öppna Vuxen-HLR med hjärtstartare ONLINE klicka HÄR!

hlr-utbildning online
“Fasadglas anlitade HLR Konsulten för att utbilda tolv medarbetare i HLR med hjärtstartare. Alla  var mer än nöjda med utbildningen. Instruktören var engagerad och tydlig, utbildningen bestod av en bra blandning av teori och praktik och lokalerna var ändamålsenliga. Känslan när vi lämnade utbildningen var att vi alla skulle kunna genomföra HLR, med eller utan hjärtstartare, om situationen krävde det.” Fasadglas,
Hans Svärd, Kvalitetschef
fasadglas