Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Dags för lagförslag om hjärtstartare
den 6 december 2022

Branschrådet för hjärtstartare i Sverige går nu ut i en debattartikel och skriver att det är dags att vi lagstiftar om hjärtstartare i fastigheter i Sverige. BFHS har också tagit fram ett lagförslag.

Flera länder har föregått med gott exempel och kommit en bra bit i lagstiftningen, exempelvis i Frankrike, Italien och USA. I Sverige finns det inget lagkrav på hjärtstartare. Att sätta upp en hjärtstartare är ett frivilligt åtagande.

För att öka överlevnaden så behöver vi ändra på detta och det räcker inte med frivillighet, menar BFHS. Hjärtstartare behöver finnas lättillgängliga och där hjärtstoppen inträffar, vilket oftast är i våra bostadsområden. BFHS skriver i debattartikeln:

"Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I detta ingår bland annat brandvarnare, 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor. Från branschen vill vi att det på liknande sätt ska bli ett krav för fastighetsägare att ha en hjärtstartare. Det är det enda sättet att garantera att de faktiskt sätts upp där de kan göra mest nytta.

Därför har vi tagit fram ett lagförslag om att hjärtstartare ska finnas ute i våra bostadsområden. Hjärtstartaren ska då inte sättas upp inne i bostäderna, utan i exempelvis en bostadsrättsfastighet ska den finnas i trapphuset eller ännu hellre utanför porten, så att alla kan komma åt den.

Förslaget är utformat så att det i fastigheter med minst tio bostäder införs ett krav på hjärtstartare. På motsvarande sätt blir samfälligheter eller föreningar skyldiga att sätta upp en hjärtstartare i områden med minst tio bostadshus."

BFHS kommer fortsätta arbetet med att driva på om lagförändring i dialog med politiker och övriga intressenter.

Rotaid skåp ute