Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Hjärtsäkra insatser på
Friends Arena
den 16 januari 2017

Satsningen på en hjärtsäker arena har verkligen varit framgångsrik. Av sex personer som fått hjärtstopp på Friends Arena har fem räddats till livet. Det är ett fantastiskt resultat.

Stefan Wittberg är säkerhets-, brand- och sjukvårdsansvarig på Friends Arena och har ett övergripande ansvar när ett akut tillbud inträffar. Han berättar att det första hjärtstoppet inträffade kort efter invigningen 2012. En hjärtstartare fanns lyckligtvis tillgänglig och personen kunde få hjälp. När Stefan började 2013 var ett av hans första fokus att se till att det fanns tillräckligt med utrustning och en fungerande organisation för att kunna hantera plötsliga sjukdomsfall och olyckor. I samarbete med Hjärt-Lungfonden och som en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige installerades ett flertal hjärtstartare. I samband med att HLR Konsulten höll den första utbildningen för medarbetarna blev också Friends Arena en Hjärtsäker zon, enligt det då pågående projektet. Idag följer Friends Arena svensk standard Hjärtsäker zon.

Stora evenemang

Vid ett evenemang som en konsert kan det vara 65 000 personer på Friends Arena. Hur är det över huvud taget möjligt att agera så snabbt så att man i princip omedelbart kan starta hjärt-lungräddning och använda hjärtstartaren inom några minuter?

– Hela kedjan fungerar, säger Stefan. Vi har många olika personalkategorier, både egen och inhyrd personal. Vi är noggranna med informationen till alla som jobbar här, även till inhyrd personal som vid större event oftast är samma personer. Alla arbetsledare ute i arenan har radio. Ser man att något händer så agerar man, vare sig man är kioskpersonal eller väktare, och tar direkt kontakt med radioledningen. Vi larmar ut någon i arbetsledande position eller väktare, som är snabbt på plats. Någon startar HLR, någon hämtar en av hjärtstartarna som är strategiskt placerade längst med varje långsida. Arenabefälet har kontakt med ambulansen, alla delar ska fungera.  

Organisationen är förberedd

Mellan evenemangen pågår ett systematiskt arbete för att organisationen ska vara förberedd. Varje år genomför HLR Konsulten utbildning i HLR och hjärtstartare, både repetitionsutbildning och utbildning av nyanställda. För att kunna utbilda nyanställda mellan de årliga utbildningarna har Stefan också gått instruktörsutbildning i HLR. Underhåll och service sker systematiskt, till exempel kontrolleras hjärtstartarnas funktion som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Friends Arena har även tecknat serviceavtal med HLR Konsulten som bland annat ser till att elektroder och batterier byts i tid och gör avhjälpande service, t ex då en hjärtstartare använts.

– Vi känner oss trygga. Vi har hittat bra system för kontroll och underhåll, och vi har bra utbildning och information. Dessutom har vi en fantastisk personal, rutinerna sitter. Vid varje evenemang gör vi också en bedömning av behoven tillsammans med arrangören, och sjukvårdspersonal ingår alltid i organisationen, säger Stefan.

Trots att det är så mycket folk i rörelse och hjärtstartarna är tydligt skyltade så har det hittills varit den egna personalen som varit först vid tillbud, både vad gäller att starta hjärt-lungräddning och att hämta hjärtstartaren. Efter varje incident görs en utvärdering, för att dra lärdom och för att bearbeta.

– Man måste vara beredd på alla situationer. Många gånger befinner sig den drabbade tillsammans med anhöriga eller vänner som kan reagera på oväntade sätt.  Det måste vi också hantera. Men med tanke på hur många människor som besöker Friends Arena så är det förhållandevis ändå få olyckor och incidenter. Det är vi glada över, avslutar Stefan.

Jag vill veta mer om Hjärtsäker zon

Vill du veta mer om hur HLR Konsulten kan hjälpa er att skapa en hjärtsäker arbetplats? Fyll i nedanstående information så kontaktar vi dig!

man visar intyg på hjärtsäker zon
Hjärtsäker zon 2017_HLR Konsulten