Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

HLR fördubblar överlevnaden
den 11 juni 2015

Hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad vid plötsligt hjärtstopp.
Resultaten av två svenska forskningsprojekt presenteras i ansedda New England Journal of Medicine. Bakom forskningen ligger Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset samt Högskolan i Borås.

I den ena studien har forskarna analyserat drygt 30 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige och kan visa att behandling med hjärt-lungräddning innan ambulansens ankomst är associerat med en mer än fördubblad chans till överlevnad. I den andra studien tittar man också på betydelsen av SMS-livräddare, d v s frivilliga personer utbildade i hjärt-lungräddning som befinner sig i närheten av den drabbade och som kan kan larmas till platsen av larmtjänsten. Där visar siffrorna att andelen med patienter som fick livräddande hjälp innan ambulans ökade med 30 procent.

– De här båda studierna visar tydligt att hjärt-lungräddning är en effektiv och livräddande behandling och att benägenheten att snabbt ingripa vid misstänkta hjärtstopp måste stimuleras ytterligare, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare på Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning.
sms livräddare