Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Initiativet räddade livet på en kollega
den 25 juni 2013

För fyra år sedan fick Robert Haaga, då samordnande kommissarie hos Södertörnspolisen, äntligen ja till sitt initiativ att köpa in hjärtstartare. Idag vet han att det räddade livet på en poliskollega.

– Som samordnande för arbetsmiljön visste jag att det fanns starka önskemål från personalen att polishusen skulle förses med hjärtstartare, men svaret blev först nej. Ledningen ansåg inte att det fanns tillräckliga behov och tyckte att kostnaderna var för höga, säger Robert.

Men då inträffade något som förändrade bilden. En intagen i arresten tog sitt liv. Frågan om hans liv hade kunde räddats med en hjärtstartare uppstod, vilket påtalades för ledningen.

– Det här fick ledningen att tänka till och jag fick klartecken att skaffa hjärtstartare till arresten i Haninge respektive Flemingsberg.

Ungefär samtidigt blev det aktuellt för polisen att delta i SALSA-projektet*, som drivs av Södersjukhuset. Från början fanns en viss tveksamhet att gå med i projektet, som skulle utrusta polisens radiobilar med hjärtstartare och utbilda den yttre personalen.

– Jag tror att det fanns en rädsla för förlorad arbetstid, att polisen skulle kallas till uppdrag som borde vara en ambulansfråga, likaså en rädsla för kostnader. Med vår erfarenhet från de redan inköpta hjärtstartarna så visste vi vad det innebar och var mycket positiva till projektet. När vi fick besked från dåvarande länspolismästaren att myndigheten själv kunde ta beslut** om vår medverkan i Salsa var nog valet lätt, säger Robert.

Polisen på Södertörn gick med i SALSA och med hjälp av HLR Konsulten utbildade man egna instruktörer som i sin tur utbildade personalen. Dessutom införskaffades egen träningsutrustning.

För drygt ett halvår sedan segnade plötsligt en av kollegorna i Haninge ner vid fikabordet. Med gemensamma krafter agerade man, någon hämtade hjärtstartaren och andra gav hjärt-lungräddning.

– Med hjälp av hjärtstartaren fick man igång hjärtat, sedan kom ambulanspersonalen och tog över. Idag känner jag mig oerhört stolt och glad. Dels över att en av de hjärtstartare vi köpt in räddat livet på en kollega och dels över att jag vet att många i personalen känner en större trygghet att agera i olika situationer. Utbildning är definitivt en av nycklarna. Vårt arbetsområde är brett, vi får användning för våra kunskaper i HLR och av hjärtstartaren inte bara vid sjukdomsfall, utan även vid hjärtstopp orsakade av olycksfall samt brott och våld, avslutar Robert. 

* SALSA – Saving Lives in the Stockholm Area, drivs av Södersjukhuset med syftet att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus och samtidigt bedriva forskningsprojekt, bland annat kring insatstid i förhållande till överlevnad. 

** Dåvarande polislänsmästare Carin Götblad tog beslutet. I november 2012 fattades beslut av nuvarande länspolismästare Mats Löfving att samtliga polisdistrikt i Stockholms län SKA ingå i projektet.

Kriminalkommissarie Robert Haaga visar en av de inköpta hjärtstartarna. Foto: Annika Holmén