Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Ny forskningsstudie - Tango2
den 20 januari 2015

Kan HLR utan inblåsningar vara likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar?
Nu inleds en ny studie som syftar till att se vilken metod som är effektivast.

Hjärt-lungräddning (HLR) som ges innan ambulansen kommer ökar överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus, det vet vi. Det vi inte vet är om HLR  med eller utan inblåsningar  är effektivast när den utförs av lekmän med utbildning i HLR. 

Det är bakgrunden till den nya studien Tango2 som inleds i Stockholms Läns Landsting under våren 2015. Studien kommer att utvidgas successivt till övriga delar av Sverige. 

– Det här är en intressant studie som kommer att driva utvecklingen framåt och förhoppningsvis bidra till att öka överlevnaden. Samtidigt ska vi komma ihåg att dagens riktlinjer med 30 kompressioner och två inblåsningar fortfarande gäller och vi som utbildar i HLR ska fortsätta att lära ut detta. När studien är avslutad kommer slutsatserna att vara en del av kunskapen inför framtagandet av nya riktlinjer, säger Mikael Gustafsson, vd på HLR Konsulten. Redan dagens riktlinjer ger utrymme för att enbart ge kompressioner om personen som utför hjärt-lungräddning inte kan eller vill ge inblåsningar.

Konkret innebär studien att vid larm om hjärtstopp utanför sjukhus kommer instruktionerna till den som larmar och till SMS-livräddare och räddningstjänst/polis att i vissa fall vara att ge enbart bröstkompressioner i väntan på ambulans. Barn och hjärtstopp som bedöms orsakade av syrebrist är exkluderade i studien.

– Det är viktigt att komma ihåg att vid hjärtstopp orsakade av drunkning, förgiftning eller syrebrist av annan anledning ska man alltid göra inblåsningar. Det gäller också om barn drabbas av hjärtstopp, säger Mikael Gustafsson.

Ansvarig för TANGO2-studien är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Studien utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landsting samt Räddningstjänst och Polisen.
man utför HLR på annan man på utbildning