Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Ny handlingsplan: HLR vid drunkning
den 6 maj 2013

Handlingsplanen är framtagen av HLR-rådet och beskriver det tidiga omhändertagandet vid drunkning. Den är ett komplement till grundläggande HLR.

Sedan 2010 rekommenderar ERC (European Resuscitation Council) tidiga inblåsningar vid hjärtstopp som primärt orsakats av en andningssvikt såsom drunkning.

Handlingsplanen ger konkreta evidensbaserade råd kring omhändertagandet i samband med drunkning och är uppdelad i huvudsakligen tre sektioner: djupt vatten, grunt vatten samt land/brygga.

Så här skriver HLR-rådet på HLR.nu:
” Inblåsningar på djupt vatten skall endast utföras av personal med adekvat säkerhetsutrustning och med mycket goda kunskaper i vattenlivräddning. I praktiken är denna del av handlingsplanen primärt anpassad för räddningstjänst, pool-livräddare, havslivräddare samt annan personal som arbetar professionellt med räddning såsom ytbärgare och sjöräddare.

Fem inblåsningar mun-till-mun på grunt vatten, där räddaren bottnar, kan däremot utföras av en bred allmänhet och kan med tidsvinsten jämte att vänta med behandling med HLR tills personen är bärgad till fast mark, påverka överlevanden positivt.

Efter dessa tidiga inledande inblåsningar i vattnet sker omhändertagandet på sedvanligt sätt med HLR. Handlingsplanen ger bland annat konkreta råd kring inblåsningar samt om vikten av att torka torrt bröstkorgen innan applicering av klisterelektroder vid användande av hjärtstartare.”

Till handlingsplaner: www.hlr-butiken.se

 

plansch hlr vid drunkning