Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Ny standard Hjärtsäker zon
den 8 september 2015

I dag publicerar SIS, Swedish Standards en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att rädda fler liv.
Sverige är som land först med att ta fram en standard för hjärtsäker zon, för användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Standarden ger svar på när en plats, till exempel ett kontor eller en idrottsanläggning, kan kallas hjärtsäker, bland annat vad gäller val av hjärtstartare, ansvar, underhåll och utbildning.

HLR Konsulten är en av medlemmarna i SIS tekniska kommitté och har haft en aktiv roll i att ta fram standarden.
– Standarden är överskådlig och lägger vikt vid det som kommittén bedömt som det viktigaste för att en plats ska vara hjärtsäker. Det är innehavaren av hjärtstartaren som kan välja att uppfylla standarden men vi som erbjuder hjärtstartare och utbildning i HLR kan göra mycket för att hjälpa innehavaren. Följs standarden tror vi att fler liv kan räddas, säger Annika Holmén, kommunikations- och marknadsansvarig på HLR Konsulten.

Standarden definierar bland annat:
• En hjärtsäker zon
• Krav på handhavande, utbildning, service och underhåll
• Krav på tillgänglighet, ansvar och registrering

Standarden fungerar både som hjälp för den som tillhandahåller hjärtstartare och för den som införskaffar hjärtstartare. Den kan fungera utmärkt som ett upphandlingsunderlag. Syftet är att gynna användningen och på så sätt rädda liv.

– Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Så vitt vi känner till är detta den första standarden i sitt slag i Europa, säger Tuula Cammersand, projektledare för den tekniska kommittén på SIS, Swedish Standards Institute. 

I kommittén som utvecklat den svenska standarden har följande organisationer deltagit: Cardio Life; Dahl Medical; Hjärt-Lungfonden; HLR Konsulten Sverige; Laerdal Medical; Mediq Sverige; Physio-Control; Svenska HLR-rådet; Svenska Livräddningssällskapet; Vårdförbundet, Zoll International Holding. 

Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är bekostad av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden.

Jag vill veta mer om Hjärtsäker zon

Vill du veta mer om hur HLR Konsulten kan hjälpa er att skapa en hjärtsäker arbetplats? Fyll i nedanstående information så kontaktar vi dig!

hjärtstartare på en vägg