Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

RCO Security blir Hjärtsäker zon
den 26 september 2013

RCO är ett svenskt säkerhetsföretag inom elektronisk, nyckelfri låsning. För ett par år sedan valde man att investera i en hjärtstartare och i samband med repetitionsutbildningen, som HLR Konsulten genomförde, valde man också att bli en Hjärtsäker zon.

Företaget har ett 50-tal anställda med kontor i Stäket, Järfälla.

– Självklart finns det ett säkerhetstänk även i vårt val att bli hjärtsäker zon. Framför allt handlar det om att vi har en ganska hög medelålder i företaget och med åldern ökar ju risken för att något kan inträffa. Vi vill helt enkelt erbjuda våra anställda en trygg miljö och är övertygade om att det här är en klok investering, säger personalchef Lisbeth Ahlfors.

– Vi har redan stått beredda en gång att använda hjärtstartaren, och även om det inte behövdes så var hjärtstartaren en stor trygghet för alla inblandade, inte minst för den drabbade.

Intresset för att kunna hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare är stort bland medarbetarna. Totalt är 19 medarbetare utbildade av ett 50-tal anställda. På kontoret i Järfälla finns cirka 40 medarbetare, resten är resande säljare.

– Vi gav alla medarbetare chansen att vara med på utbildningen men alla känner inte att man är rätt person för att agera i en krissituation och det får man respektera. Engagemanget är stort i företaget och kursdeltagarna upplevde kursen som mycket givande och värdefull.

RCO Security har också anmält sig till hjärtstartarregisteret, precis som man ska när man upprättat en Hjärtsäker zon.

– Det känns naturligt att finnas till för alla i närheten. I vår närmiljö finns skolor, villaområden och något grannföretag. Vad vi har kunnat se i hjärtstartarregistret är vi de enda i närheten som har hjärtstartare, så självklart vill vi hjälpa till om vi kan.

På bilden syns Maria Lindström, receptionist, personalchef Lisbeth Ahlfors och Johnny Pettersson, inköp.

hjärtsäker zon

Hjärtsäkra arbetsplatsen

En hjärtsäker zon skapar trygghet för medarbetare och kunder. Vi certifierar er i samarbete med Hjärt-Lungfonden.
RCO - Hjärtsäker zon. Fr v Maria Lindström, receptionist, personalchef Lisbeth Ahlfors och Johnny Pettersson, inköp.