Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Tre av tio kommunhus inte hjärtsäkra
den 1 mars 2013

Tre av tio kommunhus, 31 procent, saknar fortfarande hjärtstartare. Det visar en ny undersökning som Hjärt-Lungfonden har genomfört bland Sveriges kommuner.
Varje år drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Omedelbar hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda deras liv.

– För att kunna rädda fler liv krävs en ökad tillgång till hjärtstartare. Kommunhuset ligger ofta centralt och är tillgängligt för medborgarna. Därför borde det finnas minst en hjärtstartare i varje kommunhus, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Tre av tio kommunhus, 31 procent, saknar fortfarande hjärtstartare. Hjärtstartare bör placeras öppet och tillgängligt, som i matvarubutiker, idrottshallar, bibliotek, vårdcentraler, simhallar och brandstationer.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans till överlevnad. Ju tidigare personen får en stöt desto större chans att överleva.

– Hjärtstartare är livsviktiga. I dag räddas bara 500 av 10 000 som drabbas av plötsligt hjärtstopp och det vill vi ändra på. Förutom att öka antalet hjärtstartare runt om i landet krävs det att fler lär sig hjärt-lungräddning, säger Staffan Josephson.

Kampanjen Hjärtsäkra Sverige inleddes i januari 2013 och pågår till och med 2015. Målet med kampanjen är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Hjärt-Lungfondens mål är att kunna rädda 1 200 liv varje år med hjälp av mer forskning, fler hjärtstartare och ökad kunskap om hjärt-lungräddning i samhället.

Om undersökningen: En webbenkät skickades till ”ansvariga för hjärtstartare” i alla Sveriges 290 kommuner. Av dem svarade 247, vilket ger en svarsfrekvens på 85 procent. I undersökningen ställdes frågan: Har ni hjärtstartare i kommunhuset? På detta svarade 66 procent ”Ja”, 31 procent svarade ”Nej” och 2 procent svarade ”Vet ej”. Undersökningen genomfördes mellan den 16 januari och den 6 februari 2013.

Jag önskar kontakt

Vill du veta mer om en särskild produkt eller vilken lösning vi kan skapa just för dig eller ditt företag? Ange dina kontaktuppgifter nedan så ringer vi upp eller mejlar dig.

hjärtstartare kommun