Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Viktigt att underhålla hjärtstartaren
den 13 februari 2015

Läkemedelsverket understryker i ett meddelande vikten av att utplacerade hjärtstartare underhålls.

Brister i underhållet kan leda till mycket allvarliga konsekvenser genom att det finns risk att hjärtstartaren inte fungerar som tänkt i en akutsituation. Anledning till att Läkemedelsverket går ut med ett meddelande är att man fått signaler om brister. 

Bland annat skriver man i meddelandet.
”Hjärtstartare finns sedan en längre tid i stor mängd i olika offentliga miljöer i hela Sverige. Risken för händelser med utebliven funktion samt allvarliga tillbud kommer att öka om innehavare av produkterna saknar fungerande rutiner för underhåll.”

– De allra flesta hjärtstartare har någon form av symbol som visar att hjärtstartaren är i full funktion. Byter man till exempel inte batteri tid ska hjärtstartaren larma för svagt batteri. Men saknas ansvarig för hjärtstartaren finns ändå risken att larm inte uppmärksammas, säger Mikael Gustafsson, HLR Konsultens vd.

Har man köpt sin hjärtstartare hos HLR Konsulten så ingår supportavtal som innebär att en påminnelse skickas när det är dags att byta elektroder och batteri. 

– För oss är det väldigt viktigt att inkludera den här servicen eftersom det hjälper våra kunder att alltid ha en fungerande hjärtstartare. Det friskriver dock inte innehavaren från att ha egna rutiner för underhåll och för att uppmärksamma eventuella fellarm från hjärtstartaren, säger Mikael.

Just nu pågår ett standardiseringsarbete för att ta fram en standard för "Hjärtsäker zon". Förslaget till standard har varit ute på remiss och standarden är planerad att publiceras under 2015. HLR Konsulten är en av medlemmarna i den tekniska kommittén.

– Standarden behandlar bland annat underhåll och ansvar. Så det känns positivt att den kommer och vi tror att den kommer underlätta i arbetet att skapa och underhålla hjärtsäkra företag och andra platser.

hjärtstartarte används