Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Öppen utbildning - S-HLR Barn

Utbildningen i S-HLR Barn riktar sig till all personal inom vården. Utbildningen syftar till att kunna behandla en patient med hjärtstopp med hjärt-lungräddning, syretillförsel och defibrillering.

Vi erbjuder öppen utbildning i hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal. Utbildningen äger rum i Solna, tio minuter från Stockholms central.

Utbildningen i S-HLR Barn lämpar sig huvudsakligen för vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och övriga sjukvårdsinrättningar samt studenter på vårdutbildningar. Den öppna utbildningen är även lämplig för nyanställda eller anställda som inte var varit på plats vid tidigare utbildning på arbetsplatsen samt andra mindre grupper. Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och max sex deltagare kan delta vid samma kurstillfälle.

Utbildningen genomförs av instruktör med egen erfarenhet från ambulans eller akutsjukvård.

Omfattning
- Varje kurstillfälle omfattar fyra timmar
- Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik

Innehåll
- Kedjan som räddar barn
- Bedömning av livstecken
- Inblåsningar med användning av andningsmask och andningsballong
- Andningsstopp
- Bröstkompressioner
- HLR med tre-livräddarteknik
- Larmrutiner
- Defibrillering
- Luftvägsstopp
- Barn-HLR med enkla hjälpmedel
- Teamträning

Förkunskaper
- Inläst kursbok i hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal
- Genomförd webbutbildning i hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal med godkänt resultat

Material
Varje kursdeltagare får:
- en kursbok att läsa in före kursen.
- ett kompetenskort i S-HLR Barn efter godkänd genomför kurs.

Kostnad
2 300 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial som ingår: Kursbok i S-HLR. Är ni upp till 6 personer kan ni boka ett eget kurstillfälle, skicka intresseanmälan nedan för offert.

STOCKHOLM
Datum och tid: 13.00-17.00
26 oktober

GÖTEBORG
Inga inplanerade tillfällen

MALMÖ 
Inga inplanerade tillfällen

Information om personuppgifter: Vi vill informera dig om att när du registrerar din anmälan kommer vi att behandla och spara de uppgifter du lämnar. Vi gör detta för att kunna fullgöra det avtal vi ingår i och med din bokning, vad gäller leverans, fakturering och support. Vi kommer att lagra och gallra dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (bokföringslagen).

Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller exempelvis begära radering. Kontaktinformation: info@hlr-konsulten.se.

Kursanmälan Öppen S-HLR BarnFakturaadress

Leveransadress för förberedande kursmaterial
Fylls i om annan adress än fakturaadressen.