Vi hjälper dig
hjälpa andra.

Vi hjälper dig  hjälpa andra.