Om det händer behöver
hjälpen finnas nära.

Om det händer behöver hjälpen finnas nära.