listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

HLR-utbildning

"Jag och alla mina kollegor vill bara säga att vi alla tyckte att vår HLR-instruktör var

helt fantastik, så duktig, så trevlig, så pedagogik och så charmig! På en skala

1-10 så vill vi ge honom 1 000 poäng"

Annica Victory, MTG - utbildningsdeltagare HLR-utbildning

HLR-utbildning

MEST BOKAT

Våra populära HLR-utbildningar

Vi erbjuder ett stort utbud inom HLR-utbildningar och Första hjälpen både till företag, föreningar, organisationer och privatpersoner. Vi utbildar både i våra egna lokaler och ute hos företag/föreningar. Alla våra instruktörer är certifierade enligt gällande riktlinjer. Dessutom utbildar vi ett stort antal instruktörer varje år. Vi erbjuder HLR-utbildningar och andra utbildningar inom akut vård som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på kunskap och HLR-rådets riktlinjer.

Har ni frågor maila oss gärna på utbildning@hlr-konsulten.se

UTBILDNING

En bra utbildning lägger grunden

Certifierade instruktörer

Certifierade instruktörer

Våra instruktörer är certifierade enligt gällande riktlinjer. Vi kvalitetssäkrar och utvärderar våra HLR-utbildningar – och våra kunder är mycket nöjda.

Graphic - Badge White

Kunskapsbevis

Efter genomgången HLR-utbildning eller våra andra utbildningar får kursdeltagarna ett kunskapsbevis. I kunskapsbeviset finns även en lathund med utbildningens viktigaste moment.

Graphic - Clock White

Årlig utbildning i HLR

Det är viktigt att repetera och hålla kunskapen vid liv för att kunna agera i en akutsituation. Därför rekommenderar vi uppföljande, årliga utbildningar.

Education info image

SAGT OM OSS

Vi har hög kundnöjdhet och arbetar med både stora och små organisationer

"Alla tyckte det var en toppenutbildning med väldigt kunniga och engagerande utbildare. Bara plus."

Kristian Wikström

Outokumpu Stainless AB

quote_right

"Vill vill poängtera hur otroligt proffsiga samtliga av era instruktörer är. Flertalet i vår organisation som varit på otaliga HLR-utbildningar tyckte den här utbildningen var bäst."

Louise Renlund

HR-generalist, Platzer Fastigheter AB

quote_right

Jag vill bara ge en återkoppling till er, idag hade vi vår HLR kurs med instruktören Jan 😊

Jag och alla mina kollegor vill bara säga att vi alla tyckte att han var helt fantastik, så duktig, så trevlig, så pedagogik och så charmig! På en skala 1-10 så vill vi ge honom 1 000 poäng.

Jan vara bara BÄST !!! Tack för en otrolig bra utbildning.

Annica Victory

Senior Business & HR Coordinator MTG

quote_right

”Tack för två bra utbildningar.

Vi är supernöjda.”

Gyda

Kontaktcenterchef, Danderyds Kommun

quote_right

KONTAKT

Vill du ha en offert från oss, eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

Varför gå HLR-utbildning?

Livräddande färdighet: Att kunna utföra HLR kan vara skillnaden mellan liv och död i händelse av ett hjärtstopp. Att ha kunskap om korrekta tekniker och att kunna agera snabbt är avgörande.

Snabb reaktionstid: Utbildningen ger dig de nödvändiga färdigheterna för att snabbt kunna bedöma en situation, ringa nödnumret och starta HLR om det behövs. Varje sekund är värdefull i en nödsituation.

Möjlighet att hjälpa andra: Genom att ha kunskap om HLR kan du i ett nödfall hjälpa din familj, dina vänner och dina kollegor. Att veta hur man agerar i en nödsituation kan göra skillnaden för någon i din närhet.

Första hjälpen-kompetens: Utöver HLR kan en HLR-utbildning inkludera kunskaper om första hjälpen, som kan vara användbara i en rad olika nödsituationer, inklusive skador och andra medicinska akutfall.

Vilket ansvar har arbetsgivaren?

Skapa en trygg arbetsplats genom att ge dina anställda möjligheten att gå en HRL-utbildning och Första hjälpen. Enligt arbetsmiljölagen och alla som omfattas av den så lyder lagen "Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge förstahjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella"

Med första hjälpen anses de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas för att återställa och upprätthålla livsviktiga funktioner och hindra vidare skadeutveckling.

Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Hämtat från arbetsmiljölagen - Första hjälpen och krisstöd

Vanliga frågor och svar om HLR utbildningar!

Ni kan förstås ha massor av frågor runt HLR utbildningar, i allmänhet och om våra utbildningar. Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna. Och kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss.

Hur ofta bör man gå en HLR-kurs?

Expandera

Dropdown Arrow Icon

Att hålla kunskapen i hur man gör HLR aktuella kan vara livsavgörande. Svenska HLR-rådet rekommenderar årlig utbildning. Genom att genomföra utbildning varje år så ökar chansen att kunna göra HLR med kvalitet och kunna agera tryggt i en kanske mycket stressfull situation. Att som företag ha aktuell kunskap i HLR är också ett sätt att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på aktuell kunskap i första hjälpen. Det är ofta lämpligt att komplettera med första hjälpen med inriktning på verksamhetens specifika risker.

Hur lång tid tar det att gå en HLR-utbildning

Expandera

Dropdown Arrow Icon

Våra kurser är från 3 timmar.

Utbildar ni i HLR över hela Sverige?

Expandera

Dropdown Arrow Icon

Ja det gör vi.

Kan ni komma ut till oss och hålla en HLR-utbildning?

Expandera

Dropdown Arrow Icon

Ja vi kan komma ut till er.

Kan man som privatperson gå en HLR-kurs hos er?

Expandera

Dropdown Arrow Icon

Ja,vi har öppna utbildningar som du som privatperson kan boka. Håll utkik på våran hemsida för att se när det finns platser att boka. Dessa utbildningar sker i vår utbildningslokal i Solna-Strand i Stockholm.

Vad krävs för att få lära ut HLR?

Expandera

Dropdown Arrow Icon

För att kunna gå intruktörsutbildningen krävs att du är registrerad som instruktör i Vuxen-HLR och väl förtrogen med utbildningsmaterialet "Vuxen-HLR 2021".

Alla kan utbilda sig till HLR-instruktör för att utbilda andra i Vuxen-HLR eller Barn-HLR. Vi har instruktörsutbildningar för dig som vill bli instruktör.

Kursen pågår under en och en halvdag och omfattar elva timmar, varav fyra timmar grundutbildning som är obligatorisk inför instruktörsutbildningen.

HLR-rådet

Vi följer HLR-rådets råd

I en värld där olyckor och nödsituationer kan inträffa när som helst är kunskapen om HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen ovärderlig. Att kunna agera snabbt och korrekt kan vara skillnaden mellan liv och död. Därför är det av yttersta vikt att samhället investerar i utbildning och spridning av HLR-utbildning och första hjälpen

HLR-rådet är en organisation som är dedikerad till att främja kunskapen om HLR och första hjälpen. De utfärdar regelbundet rekommendationer för att förbättra utbildningen och spridningen av dessa viktiga färdigheter. Till grund ligger ERCs riktlinjer, vetenskapliga studier, forskning och beprövad pedagogik.

En annan viktig rekommendation från HLR-rådet är att utbilda och certifiera fler instruktörer inom HLR och första hjälpen. Genom att öka antalet utbildade instruktörer kan vi nå ut till fler människor och sprida kunskapen om livräddande tekniker på ett effektivt sätt. Att ha tillgång till utbildade instruktörer är avgörande för att säkerställa att HLR-utbildning är korrekt och aktuell.

HLR-rådet

HLR-utbildning i skolan

En av de främsta rekommendationerna från HLR-rådet är att inkludera HLR-utbildning i skolornas läroplaner. Genom att börja undervisa barn och ungdomar i grundläggande HLR-tekniker kan vi skapa en generation av medborgare som är väl förberedda att agera i nödsituationer. Genom att integrera HLR-utbildning i skolornas läroplaner normaliseras kunskapen och skapar en grundläggande förståelse för att rädda liv.

Förutom skolorna bör HLR-utbildning också vara tillgänglig för allmänheten på olika platser i samhället. HLR-rådet rekommenderar att arbetsplatser, offentliga byggnader, idrottsanläggningar och andra allmänna platser ska ha tillgång till HLR-utbildning och defibrillatorer. Genom att göra HLR-utbildning tillgänglig på dessa platser ökar vi chansen att fler människor kan ingripa vid en nödsituation och rädda liv.

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved