listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

HLR Konsulten värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Din sekretess är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi sparar, hur vi använder den och dina rättigheter att kontrollera den informationen.

Vi är personuppgiftsansvariga

HLR Konsulten Sverige AB, 556732-0675, Vretenvägen 10, 171 54 SOLNA, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. HLR Konsulten Sverige AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter och tillmötesgå det intresse du visat och för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. Vi samlar också in uppgifterna för att kunna uppfylla vissa lagkrav avseende medicintekniska produkter, som möjligheten att komma i kontakt vid eventuella återkallande av produkt samt service och support i övrig, d v s när vi ingått avtal kring dessa produkter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen. Med hjälp av cookies kan webbplatsen bl.a. hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen. En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig varje gång du tar emot en cookie, vilket ger dig möjlighet att välja om du vill acceptera eller inte från fall till fall. Ingen personlig information så som namn eller e-post sparas.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. tillmötesgå det intresse du visat eller när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än tre år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag, exempelvis spårbarhet gällande medicinteknisk utrustning, eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter - Rätt till information, rättelse och radering

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@hlr-konsulten.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att HLR Konsulten ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@hlr-konsulten.se eller om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

SAMMANFATTNING

HLR Konsulten värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. tillmötesgå det intresse du visat eller när vi ingår eller fullgör avtal med dig.

KONTAKT

Vill du ha en offert från oss, eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Vad är du intresserad av?

 

Meddelande

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved