listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Välkommen till våra

HLR-Barn kurser

I kursen HLR-Barn får man lära sig att snabbt kunna undersöka, larma och ge livräddande hjälp till spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp. Kursen kan kompletteras med olycksfall, vilket vi rekommenderar till alla verksamheter med fokus på barn.

HLR-Barn utbildning

.

Mer om:

Våra utbildningar i HLR-Barn

    Det viktigaste man kan göra när det kommer till barn, är att förebygga skador och undvika farliga situationer. Helt enkelt att ingripa innan skadan är skedd. Allt kan dock inte förutses eller förebyggas och därför måste alla också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftväg? Om olyckan är framme kan detta leda till andningsstopp och vidare till hjärtstopp om man inte behandlar barnet på rätt sätt.

    Våra HLR-Barn-kurser vänder sig till både lekmän och sjukvårdspersonal.

    När man utbildar i omhändertagande av barn och hjärt-lungräddning behöver man ta hänsyn till vilken åldersgrupp som avses. Cirkulationen och andning skiljer sig åt om barnet är under ett år. Därför är omhändertagandet olika för barn under ett år och barn mellan ett och 18 år.

    Enligt HLR-rådet är den största orsaken till hjärtstopp hos barn syrebrist, barn får sällan hjärtstopp på grund av rytmrubbningar i hjärtat.

    Vi erbjuder kurser med inriktning barn, enbart Barn-HLR eller Barn-HLR och olycksfall. Båda Barn-HLR-kurserna behandlar båda åldersgrupperna, barn under ett år och barn över ett år till 18 år. Kursupplägget följer HLR-rådets riktlinjer.

UTBILDNING

En bra utbildning lägger grunden

Certifierade instruktörer

Certifierade instruktörer

Våra instruktörer är certifierade enligt gällande riktlinjer. Vi kvalitetssäkrar och utvärderar – och våra kunder är mycket nöjda.

Graphic - Badge White

Kunskapsbevis

Efter genomgången utbildning får kursdeltagarna ett kunskapsbevis. I kunskapsbeviset finns även en lathund med kursens viktigaste moment.

Graphic - Clock White

Årlig utbildning

Det är viktigt att repetera och hålla kunskapen vid liv för att kunna agera i en akutsituation. Därför rekommenderar vi uppföljande, årliga utbildningar.

SAGT OM OSS

Vi har hög kundnöjdhet och arbetar med både stora och små organisationer

"Alla tyckte det var en toppenutbildning med väldigt kunniga och engagerande utbildare. Bara plus."

Kristian Wikström

Outokumpu Stainless AB

quote_right

"Vill vill poängtera hur otroligt proffsiga samtliga av era instruktörer är. Flertalet i vår organisation som varit på otaliga HLR-utbildningar tyckte den här utbildningen var bäst."

Louise Renlund

HR-generalist, Platzer Fastigheter AB

quote_right

KONTAKT

Vill du ha en offert från oss, eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved