Öppen kurs – Barn-HLR

I kursen i Barn-HLR får man lära sig att snabbt kunna undersöka, larma och ge livräddande hjälp till spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp.

Det viktigaste när det gäller att minska skador, lidande och död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftväg? Om olyckan är framme kan detta leda till andningsstopp och vidare till hjärtstopp om man inte behandlar barnet på rätt sätt.

Instruktören som genomför utbildningen i Barn-HLR är certifierad av svenska HLR-rådet och har egen erfarenhet från räddningstjänst, ambulans eller akutsjukvård.

Den öppna kursen i Barn-HLR vänder sig i första hand till privatpersoner eller föreningar.

Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
- Utbildningen behandlar två åldersgrupper av barn, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig för spädbarn/barn under 1 år. 

Innehåll:
- Kedjan som räddar barn
- Larma på rätt sätt
- Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
- Handla på olycksplats
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Material:
Varje kursdeltagare får:
- ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomförd kurs.

Kostnad
500 kr per person inklusive moms för privatpersoner.
600 kr per person exklusive moms (750 kr inklusive moms) för företag och organisationer.

Datum
För närvarande har vi inga datum inbokade.  Är ni minst sex personer kan vi anordna en kurs med datum enligt överenskommelse.

Du är välkommen med en intresseanmälan!

Plats
HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 12
171 54 Solna

Kursanmälan Öppen Barn-HLRFakturaadress