Första hjälpen-instruktör

Nu erbjuder vi instruktörsutbildning i Första hjälpen. Utbildningen bygger på de nya nationella riktlinjerna som Rådet för första hjälpen tagit fram kring åtgärder i samband med olika skador och sjukdomar.

Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren certifierad instruktör i Första Hjälpen enligt Svenska HLR rådets utbildningsprogram. Som certifierad instruktör har du rätt att utbilda i Första hjälpen samt lämna ut kursintyg från Svenska HLR rådet under förutsättning att kursen följt utbildningsprogrammet ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning till vuxna”.

Instruktörsutbildningen i Första hjälpen genomförs i HLR Konsultens lokaler i Solna, tio minuter från Stockholms central. Vid minst fyra deltagare kan tidpunkt anpassas efter önskemål.

Målsättning

Att utbilda till Första hjälpen-instruktör så att deltagaren självständigt kan genomföra grundutbildning i Första hjälpen och hjärt-lungräddning till vuxna.

Obligatoriska förkunskaper och förberedelser

- Registrerad som instruktör i Vuxen-HLR
- Inläst kurs- och instruktörsbok i Första hjälpen och hjärt-lungräddning
- Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)
- Titta på Första hjälpen-filmerna
- Du ska ha gjort HLR-rådets webbutbildning i Första Hjälpen på instruktörsnivå.

Omfattning

Kursen omfattar elva timmar, varav tre timmar grundutbildning som är obligatorisk inför instruktörsutbildningen. Första kursdagen omfattar fyra timmar och andra sju timmar.

Kursinnehåll

Dag 1: Grundutbildning i Första Hjälpen samt uppstart av instruktörsutbildningen

Dag 2: Instruktörsutbildning
- Planera och genomföra grundutbildning
- Redovisning av träningsuppgifter
- Pedagogisk diskussion
- Genomgång av instruktörens arbete
- Genomgång av utbildningsmaterialet
- Praktiska råd

Pris

5 900 kr/kursdeltagare. Priset gäller för båda dagarna och är exklusive moms.
Kursmaterial som ingår: Kurs- och instruktörsbok. Efter kursen delas kursintyg ut.

Datum och tider
Dag 1: Kl 13.0017.00, Grund FH samt uppstart instruktörsutbildning
Dag 2: Kl 08.30–16.30, Instruktörsutbildning Första Hjälpen


56 Februari 2018 - FULLBOKAD
2627 Februari 2018

45 April 2018
23 Maj 2018 - FULLBOKAD
2223 Maj 2018

För anmälan: Fyll i formuläret nedan.

Kursanmälan Första hjälpen-instruktör

Välkommen med din anmälan. Vänligen fyll i alla uppgifter. Du kan också välja att enbart göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig.Fakturaadress

Leveransadress för förberedande kursmaterial
Fylls i om annan adress än fakturaadressen.

Instruktörsnummer