HLR instruktör

Instruktörsutbildning enligt HLR-rådets riktlinjer i Vuxen-HLR med hjärtstartare. Genomförs i våra lokaler i Solna, tio minuter från Stockholms central. Vid minst fyra deltagare kan tidpunkt anpassas efter önskemål.

Målsättning
Att utbilda instruktörer så att de självständigt kan genomföra grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare.

Omfattning
- Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i Vuxen-HLR med hjärtstartare enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 2016.
- Kursen omfattar 7 timmar, d v s 1 timme grund- och 6 timmar instruktörsutbildning.

Innehåll
- Grundutbildning i HLR, filmbaserad (Version 2016)
- HLR-test, hjärtstartartest och luftvägsstopptest
- Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning
- Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
- Redovisning av träningsuppgifter
- Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

Obligatoriska förberedelser inför kursen
- Se och träna enligt instruktionsfilmen ”Vuxen HLR - MiniAnne utbildningsfilm 2016”
- Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning för vuxna
- Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Hjärt-lungräddning vuxen” på instruktörsnivå
- Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)

Pris
3 500 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial ingår.

Datum
30 januari 2018, kl 08.30-16.30 - FULLBOKAD
14 februari 2018, kl 08.30-16.30 - FULLBOKAD
13 mars 2018, kl 08.30-16.30

27 mars 2018, kl 08.30-16.30 - FULLBOKAD
24 april 2018, kl 08.30-16.30 - FULLBOKAD
7 maj 2018, kl 08.30-16.30 

Anmälan: Fyll i formuläret nedan.

Kursanmälan HLR-instruktör

Välkommen med din anmälan. Vänligen fyll i alla uppgifter. Du kan också välja att enbart göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig!Fakturaadress

Leveransadress för förberedande kursmaterial
Fylls i om annan adress än fakturaadressen.

Instruktörsnummer