hjärtstartare_tryck på knappen 2

HLR-kurser

Tidig och effektivt utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare som hjärtat kan börja slå normalt igen. I kursen vuxen-HLR med hjärtstartare och kursen D-HLR tränar vi aktivt på att använda hjärtstartaren.

Båda HLR-kurserna följer HLR-rådets riktlinjer.

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Kurs i hjärt-lungräddning för vuxna ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och i hur man använder en hjärtstartare. Kursen lämpar sig för i stort sett alla sammanhang där man valt att investera i en hjärtstartare, exempelvis:

  • Kontor: företag, privata och offentliga verksamheter m m
  • Publika anläggningar: Köpcentrum, butiker, arenor, hotell, flygplatser, tågstationer m m
  • Sport och fritid: Idrottsplatser, simhallar, golfbanor, båt och skärgård, privata hem m m
  • Industri och bygg
  • Hälso- och sjukvård:  Mottagningar, vårdcentraler, tandläkare, sjukhus m m

Kurs D-HLR

D-HLR-kursen vänder sig i första hand till yrkesgrupper utanför sjukvården som i sitt arbete förväntas kunna använda en hjärtstartare. Kursen är längre (fyra timmar) än HLR med hjärtstartare (tre timmar) och innehåller också scenarioträning. Kursen kräver också förkunskaper i HLR och förberedelse i form av inläst kursbok och godkänt webbutbildning.

Exempel på lämpliga målgrupper:

  • Polis
  • Räddningstjänst
  • Väktare
  • Personal i sportanläggningar/simhall m m