Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer
Kvinna övar HLR på barn docka

Barn HLR-utbildningar

Det viktigaste när det gäller att minska skador eller i värsta fall död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Att gå kurs i Barn-HLR och första hjälpen för barn kan vara livsavgörande.

Våra Barn-HLR-kurser vänder sig till både lekmän och sjukvårdspersonal.

När man utbildar i omhändertagande av barn och hjärt-lungräddning behöver man ta hänsyn till vilken åldersgrupp som avses. Cirkulationen och andning skiljer sig åt om barnet är under ett år. Därför är omhändertagandet olika för barn under ett år och barn mellan ett år till 18 år.

Enligt statistik sammanställd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är den största orsaken till olyckor bland barn fall, speciellt i de yngre åldrarna. De allra flesta olyckorna som drabbar mindre barn inträffar i hemmen. Bland yngre barn är en av de vanligaste dödsorsakerna drunkning. Bland barn över sju år och tonåringar utgör sport- och idrottsskadorna en större del. Den vanligaste dödsorsaken är trafikolyckor. Ytterligare information och statistik finns på MSB:s webbplats

Vi erbjuder kurser med inriktning barn, enbart Barn-HLR eller Barn-HLR och olycksfall. Båda Barn-HLR-kurserna behandlar båda åldersgrupperna, barn under ett år och barn över ett år till 18 år. Kursupplägget följer HLR-rådets riktlinjer.