Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Barn-HLR och olycksfall

Utbildningen i Barn-HLR och olycksfall syftar till att kunna undersöka, larma och ge livräddande hjälp till spädbarn och större barn med luftvägshinder eller hjärtstopp. Den behandlar även första hjälpen vid vanliga olycksrisker som fall eller brännskador samt akuta sjukdomstillstånd.

Det viktigaste när det gäller att minska skador, lidande och död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat, hur man ger livräddande första hjälp till barn.

Instruktören som genomför kursen är certifierad av svenska HLR-rådet och har egen erfarenhet från räddningstjänst, ambulans eller akutsjukvård.

Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 3,5 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
- Utbildningen behandlar två åldersgrupper av barn, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig åt för barn under 1 år. 

Innehåll:
Barn-HLR
- Kedjan som räddar barn
- Larma på rätt sätt
- Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
- Handla på olycksplats
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp
- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Barnolycksfall
- L - Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
- A - Andning (Identifiera och åtgärda luftvägsstopp)
- B - Blödning (Stoppa blödningar)
- C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
- Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
- Brännskador
- Akuta sjukdomar

Material:
Varje kursdeltagare kommer att:
- ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
- få ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomför kurs.