Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Barn-HLR och olycksfall

Utbildningen i Barn-HLR och olycksfall syftar till att kunna undersöka, larma och ge livräddande hjälp till spädbarn och större barn med luftvägshinder eller hjärtstopp. Den behandlar även första hjälpen vid vanliga olycksrisker som fall eller brännskador samt akuta sjukdomstillstånd.

Det viktigaste när det gäller att minska skador, lidande och död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat, hur man ger livräddande första hjälp till barn.

Instruktören som genomför kursen är certifierad av svenska HLR-rådet. 

Omfattning:
- Varje kurstillfälle omfattar 3,5 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
- Utbildningen behandlar två åldersgrupper av barn, barn under 1 år och barn mellan 1 år till 18 år, eftersom andning och cirkulation skiljer sig åt för barn under 1 år. 

Innehåll:
- Bedöma medvetslöshet
- Utföra andningskontroll
- Initiala inblåsningar
- Larma 112
- Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)
- Använda hjärtstartare på ett säkert sätt
- Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
- Hantera luftvägsstopp hos barn i olika åldrar
- Redogöra för olycksfallsrisker där barn vistas
- Utföra första hjälpen vid bland annat:

Blödning
Astma och anafylaktisk chock
Förgiftning
Drunkning
Diabetes
Krampanfall
Brännskador
Fallskador

Material:
Varje kursdeltagare kommer att:
- ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
- få ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomför kurs.