Inloggad!

Kategorier

CaretDownRight

PHILIPS HeartStart HS1

Philips HeartStart HS1 är en av världens mest sålda hjärtstartare med dokumenterad kvalitet och vetenskapliga bevis på funktion och klinisk effekt.

HeartStart HS1 är en utmärkt hjärtstartare för kontors- eller hemmiljö.


Lätt att använda och driftsäker
Den är mycket enkel att använda och en lugn och tydlig röst leder användaren genom första hjälpen-defibrillering och hjärt-lungräddning. Hjärtstartaren är mycket driftsäker. Omfattande automatiska självtester kontrollerar HeartStarts alla viktiga funktioner dagligen, veckovis och månadsvis enligt ett speciellt schema, inklusive batteritest och kontroll av elektroder, även funktion. HeartStart HS1 har en batterikapacitet på minst 200 defibrilleringar eller 4 års standby tid från det att batteriet har aktiverats.


Philips Heartstart HS1: En livräddare i varje hem och arbetsplats

I en värld där olyckor och medicinska nödsituationer kan inträffa när som helst är det av yttersta vikt att vara förberedd. Philips Heartstart HS1 är en avancerad hjärtstartare som har räddat liv i många hem och arbetsplatser runt om i världen. Här nedan kommer vi utforska Heartstart HS1 i detalj, inklusive dess funktioner, användningsområden och vikten av att ha en sådan livräddande enhet inom räckhåll.


Philips Heartstart HS1: Summering

Philips Heartstart HS1 är en hjärtstartare som är utformad för att snabbt och enkelt kunna användas av både professionella vårdgivare och allmänheten. Den är kompakt, bärbar och utrustad med funktioner som gör den till ett oumbärligt verktyg vid akuta hjärtstopp. Denna enhet är designad med användarvänlighet i åtanke, vilket innebär att även personer utan medicinsk utbildning kan använda den effektivt i en nödsituation.


Funktioner och Teknologi

Heartstart HS1 är utrustad med flera viktiga funktioner och teknologier som är avgörande för att ge snabb och effektiv hjälp vid hjärtstopp. Här är några av de mest framträdande egenskaperna:

 1. SMART Analysis: Enheten har inbyggd SMART Analys-teknologi som bedömer patientens hjärtarytm och avgör om en chock är nödvändig. Detta minimerar risken för onödiga stötar och säkerställer att rätt behandling ges.
 2. Tydliga röstinstruktioner: Heartstart HS1 ger tydliga röstinstruktioner steg-för-steg till användaren. Detta är oerhört värdefullt i en stressig situation där snabba beslut måste fattas.
 3. Biphasic-chocker: Enheten använder bifasiska chocker vilket är en effektivare och mindre skadlig typ av elektrisk stöt för att återställa normal hjärtrytm.
 4. Lång batteritid: Heartstart HS1 har ett pålitligt batteri som är utformat för att hålla i flera år. Detta säkerställer att enheten är redo att användas när det behövs som mest.
 5. Bärbar och lätt att använda: Enheten är kompakt och bärbar, vilket gör den enkel att transportera till olika platser. Den är enkel att aktivera i en nödsituation.
 6. Uppgraderingsbar och anpassningsbar: Philips har tagit hänsyn till behoven hos olika användare och erbjuder olika tillbehör för att anpassa enheten efter olika miljöer och situationer.


Användningsområden

Philips Heartstart HS1 är en allsidig hjärtstartare som kan användas i en mängd olika situationer. Här är några exempel på användningsområden:

 1. Hemmiljöer: Heartstart HS1 är idealisk för hemmabruk och ger familjer och vänner möjlighet att agera snabbt vid hjärtstopp. Den kan vara särskilt värdefull när det inte finns någon professionell vårdgivare i närheten.
 2. Arbetsplatser: Många arbetsplatser, särskilt i farliga branscher, har Heartstart HS1 enheter tillgängliga för att snabbt kunna ingripa vid olyckor eller hälsoproblem bland de anställda.
 3. Skolor och idrottsanläggningar: Heartstart HS1 finns ofta tillgänglig på skolor och idrottsanläggningar för att skydda elever och idrottare från hjärtstopp under träning och tävlingar.
 4. Offentliga platser: Vissa offentliga platser, som flygplatser, köpcentrum och idrottsarenor, har också Heartstart HS1 enheter tillgängliga för att hjälpa besökare i nödsituationer.
 5. Professionella användare och insatspersonal, som polis och brandmän, har ofta Heartstart FRx som är en syster modell till HS1 i sina fordon för att kunna erbjuda omedelbar behandling vid hjärtstopp och olyckor.

Vikten av att ha en hjärtstartare

Att ha en hjärtstartare som Philips Heartstart HS1 tillgänglig kan vara skillnaden mellan liv och död i en nödsituation.

Sammanfattning

Philips Heartstart HS1 är en oumbärlig enhet som har räddat liv i hem och arbetsplatser runt om i världen. Dess avancerade teknologi, användarvänlighet och mångsidighet gör den till ett värdefull


Skillnader mellan Philips HeartStart FRx och HeartStart HS1

Philips HeartStart FRx och HeartStart HS1 är båda avancerade hjärtstartare som är utformade för att rädda liv vid hjärtstopp, men de har några viktiga skillnader när det gäller funktioner och användningsområden. Nedan är en jämförelse av de två modellerna:

1. Användarvänlighet:

HeartStart HS1:

 • HS1 är känt för sin enkelhet och användarvänlighet. Den är utformad för att vara lätt att använda även för personer utan medicinsk utbildning.
 • Den är enkel att aktivera och ger tydliga röstinstruktioner för att guida användaren genom processen.

HeartStart FRx:

2. Tekniska Funktioner:

HeartStart HS1:

 • HS1 använder SMART Analys-teknologi för att analysera hjärtrytmen och bestämma om en chock är nödvändig eller inte. Detta är samma analysfunktion som finns i systermodellen FRx.
 • Den använder bipfasiska-chocker, som är en effektivare och mindre skadlig typ av elektrisk stöt. Energi: konstant 150 Joul vid behandling av vuxna.

HeartStart FRx:

 • FRx har SMART Analys-teknologi som gör att den kan analysera fler parametrar av hjärtarytmin.

3. Mångsidighet och Användningsområden:

HeartStart HS1:

 • HS1 är främst avsedd för användning i hemmiljöer, skolor, idrottsanläggningar och andra allmänna platser där användarna kanske inte har någon medicinsk utbildning.

HeartStart FRx:

 • FRx är mer inriktad att användas i en tuffare miljöer och används bla. av polis, brandmän, sjukvårdspersonal och sjöräddningen mfl. men den kan också användas av andra i olika miljöer.
 • Den snabba uppladdning "Quick Shock" gör att en chock kan levereras snabbt, vilket är särskilt viktigt vid behandling av hjärtstopp.

4. Portabilitet och Design:

HeartStart HS1:

 • HS1 är kompakt och bärbar, vilket gör den enkel att transportera till olika platser.
 • Den har en enkel design.

HeartStart FRx:

 • FRx är också portabel
 • Den har en robust och tålig design som är konstruerad för att klara extrema förhållanden.

Sammanfattningsvis är både Philips HeartStart FRx och HeartStart HS1 kvalitetsprodukter som är utformade för att rädda liv vid hjärtstopp. HS1 är mer lämpad för allmänheten och mindre krävande användning, medan FRx har extra funktioner som kan vara fördelaktiga för professionella användare. Valet mellan de två beror på specifika behov och vilken miljö den skall placeras eller användas.

KONTAKT

Vill du ha hjälp med att hitta rätt produkter?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn *

 

Telefonnummer *

 

E-post

 

Ämne *

 

Företag *

 

Vad är du intresserad av?

 

Meddelande