Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

A-HLR

Utbildningsprogrammet A-HLR är en påbyggnad till S-HLR Vuxen. Deltagaren lär sig att självständigt behandla en patient med hjärtstopp inkluderande vuxen-HLR, defibrillering, läkemedel och teamträning, enligt HLR-rådets riktlinjer.

Målgrupper är sjuksköterskor, läkare, pedagoger och studenter verksamma inom utbildningar inom akutsjukvård. Aktuella verksamheter kan vara Anestesi/IVA, hjärtsjukvård, akutmottagning, ambulanssjukvård mm.

Efter genomförd utbildning skall deltagaren kunna utföra A-HLR Vuxen enligt gällande svenska riktlinjer.

HLR Konsulten värnar om kvalitet i utbildningen, det vill säga vi följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram som bygger på vetenskapligt underlag och internationellt framtagna riktlinjer bland annat när det gäller tidsåtgång och max antal kursdeltagare. Instruktören som genomför utbildningen är certifierad av Svenska HLR-rådet i HLR, S-HLR och A-HLR och har egen erfarenhet från ambulans eller akutsjukvård.

Omfattning
- Varje kurstillfälle omfattar 4-5 timmar.
- Maximalt antal deltagare per kurs är 4-6 personer.
- Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll
- Vuxen-HLR repetition
- Defibrillering med halvautomatisk/manuell defibrillator
- Läkemedel vid hjärtstopp
- Behandling under hjärtstopp
- Teamarbete och kommunikation
- Teamträning med scenarioövningar
- Kvalitetssäkring och organisation

Förkunskaper
-Tränat HLR-teknik inom en månad före utbildningen
- Genomgått  S-HLR Vuxen, enligt riktlinjer från 2016, under det senaste halvåret.
- Inläst kursbok i A-HLR Vuxen
- Godkänd webbutbildning för A-HLR Vuxen
- Läst in överlevnadsmaterialet

Material
Lokal som är lämplig att genomföra en teoretisk och praktisk utbildning för sex personer tillhandahålles av beställaren.

Varje deltagare får en kursbok att läsa in före kursen och ett kompetenskort i A-HLR Vuxen efter godkänd genomförd kurs.