listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Tillbaka till alla artiklar

Första hjälpen på arbetsplatsen

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer.

Om Första hjälpen

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling

Första hjälpen gör skillnad. Genom att ingripa och göra rätt första hjälpen kan man hindra livshotande tillstånd och rädda liv, dessutom minskar man många gånger lidandet för den skadade personen. Första Hjälpen kan innefatta både fysiska och psykiska skador på en olycksplats.

De vanligaste olyckorna

Vid undersökningar hos allmänheten om vilken typ av olycka som leder till flest dödsfall så tror en majoritet av de tillfrågade att det är vägtrafiken. Väldigt få känner till att den vanligaste dödsorsaken vid olyckor är fall, 1077 personer omkom i fallolyckor under 2021 av närmare 5000 personer som avled i olyckor eller av andra yttre orsaker. Antalet trafikolyckor har minskat markant sedan mitten på 90-talet och utgjorde 2021 en mindre del av olyckorna. 188 personer omkom i trafikolyckor 2021 jämfört med 572 omkomna 1995. 430 personer dog av förgiftningar och 100 personer drunknade. Värt att notera är att ännu fler, 1 226 personer dog av egen destruktiv handling. (Källa MSB/IDA).

Första hjälpen-utbildning

Målet med första hjälpen utbildningar är att öka människors riskmedvetenhet genom utbildning och praktisk träning. Man har sett att för varje investerad krona i kris och katastrofberedskap så sparas fyra kronor i räddningsinsatser. Vid utbildning i första hjälpen är det precis som vid andra utbildningar viktigt med regelbunden repetition. Vissa moment bör även övas praktiskt. Lika viktigt som att utföra första hjälpen är att lära sig att förebygga sjukdom eller skada så att första hjälpen-insatsen kan undvikas.

L-ABC

När man söker på nätet på första hjälpen så kommer det ofta upp olika bokstavskombinationer så som L-ABC och L-ABCDE. Detta är bokstäver som är ett komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. L-ABC-tänket riktar sig till allmänheten.

L – Livsfarligt läge Kontrollera olycksplatsen. Vad har hänt? Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”hjälparen” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen? Vid "livsfarligt läge" måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.

A – Andning Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning, starta HLR. Finns ingen andning så stannar man vid bokstaven A. Andas personen så jobbar man vidare med B. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.

B – Blödning Finns det tecken på blödning utvärtes eller invärtes? Blödningar utvärtes bör åtgärdas med tryckförband alternativt ett skyddande förband. Tecken på invärtes blödning är blånader, smärta, blek och kallsvettig, frossa, snabb ytlig andning.C – Chock-Cirkulationssvikt Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning. Så här förebygger man cirkulationssvikt:

 1. Låt personen ligga ner, i planläge, och försök att hålla den skadade lugn.
 2. Se till att den skadade personen behåller sin kroppstemperatur genom att lägga på filtar, tröjor och jackor på och under den skadade.

När man har jobbat sig igenom L-ABC är det bra om man kan göra en helkroppsundersökning och känna igenom kroppen från topp till tå. Man kan då upptäcka fler eller oupptäckta skador.

L-ABCDE

L-ABCDE-tänket riktar sig till professionella och personer gör detta i sin yrkesroll till exempel räddningstjänst, ambulans, sjöräddning. L-ABCDE grundar sig på engelsk terminologi och innebörden i bokstäverna är en annan. Syftet är dock det samma att det är ett sätt att tänka, bedöma, arbeta och prioritera på en olycksplats.

L – Livsfarligt läge Är platsen säker att vistas på? Vid livsfarligt läge skapas en säker plats.

A – Airway Öppna luftvägarna. Vid misstanke om rygg- och nackskada stabiliseras nacken med händerna.

B – Breathing Kontrollera om andning finns, placera eventuellt den skadade i stabilt sidoläge om andning finns.Om den skadade andas se till att lossa åtsittande kläder, gör åtgärder som underlättar andningen.

C – Circulation and bleeding Finns någon yttre blödning? Stoppa eventuella blödningar med förband. Kan inre blödning misstänkas? Hur är pulsen? Finns tecken på cirkulationssvikt? Förebygg cirkulationssvikt.

D – Disability Kontrollera personens medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga i armar och ben.

E – Expose and protect from the environment Se till att den skadade håller värmen genom att lägga på filtar, tröjor, jackor m.m. I vissa fall kan man även behöva skydda mot värme.Undersök om personen är skadad genom att göra en helkroppsundersökning. Känn och kläm igenom hela kroppen från topp till tå för att eventuellt upptäcka skador eller tecken på skada hos den drabbade.

Svenska Första hjälpen-rådet

Första hjälpen-rådet ingår Röda Korset; Svenska livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och HLR-rådet. Rådet uppmanar att all första hjälpen utbildning ges av högsta möjliga kvalitet och utföras enligt aktuella riktlinjer och bästa metod. Det finns många typer av första hjälpen-utbildningar och nu har Svenska Första hjälpen-rådet arbetat fram svenska riktlinjer för första hjälpen. Dessa riktlinjer är omarbetade för att passa i Sverige. Första hjälpen-rådet rekommenderar att minst följande ska ingå i en grundläggande första hjälpen-utbildning:

 • Vidta säkerhetsåtgärder, bland annat att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma
 • Observera vitala tecken (från första bedömning till fortsatt övervakning)
 • Första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Första hjälpen vid hjärtstopp
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Första hjälpen vid stroke
 • Första hjälpen vid bröstsmärtor
 • Första hjälpen vid cirkulationssvikt
 • Första hjälpen vid allvarlig blödning
 • Första hjälpen vid brännskador samt frätskador
 • Första hjälpen vid anafylaktisk chock
 • Första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer
 • Ge psykosocialt stöd i en akut situation

Första hjälpen till psykisk hälsa

Det finns också första hjälpen-utbildningar som lär ut agerande vid akuta krissituationer, hur man agerar för att hjälpa tills exempelvis en självmordsbenägen person kan komma under professionell vård. HLR Konsulten erbjuder blanda annat utbildningen MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa.

Boka en utbildning i HLR och första hjälpen idag

- Annika Holmen, HLR-Konsulten

SAMMANFATTNING

Första hjälpen betecknas ofta som L-ABC eller L-ABCDE. Det handlar om ett snabb agerande vid olika typer av olycksfall för hindra fortsatt skadeutveckling eller död.

Behovet av första hjälpen-utrustning och vilken utbildning eller tilläggsinriktning man väljer beror på verksamhetens miljö och risker. Det finns utbildningar som riktar in sig speciellt på Barn, Barn-HLR och barnolycksfall, eller utbildningar med vuxna som målgrupp, exempelvis HLR med L-ABC och inriktning elskador eller akuta sjukdomar.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

Våra kurser

Första Hjälpen

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved