listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Se alla artiklar

Hjärtsäker zon - svensk standard

Hjärtsäker zon

I september 2015 lanserades en ny svensk standard, SS280000: Hjärtsäker zon - användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv.

Vetenskapliga studier visar att chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går utan hjälp. För att hjälpen ska vara meningsfull bör den starta inom tre till fem minuter från det att hjärtstoppet inträffat. Det krävs både kunskap och beredskap vid hjärtstopp.

Vad innebär en hjärtsäker zon?

När ni som företag, organisation eller förening bestämmer er för att ni vill uppfylla standarden så tar ni steget fullt ut till att göra er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. Ni skapar en trygg plats för medarbetare, besökare och kunder, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället.

Ett antal krav ställs i standarden, bland annat kring:

 • Hjärtstartare
 • Utbildning
 • Information och skyltning
 • Tidsaspekten – HLR ska kunna startas inom en minut
 • Tidsaspekten – Användning av hjärtstartaren ska kunna starta inom tre minuter
 • Placering, lättillgänglighet
 • Beredskap och larmrutiner
 • Registrering i Hjärtstartarregistret
 • Underhåll och ansvar
 • Hjärtstartare med tillbehör
 • Löpande underhåll
 • Återställning efter användning

Vi kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon

HLR Konsulten, som också deltagit i SIS tekniska kommitté i en mycket aktiv roll i framtagandet av standarden, kan erbjuda er en helhetslösning. Förutom att vi hjälper er hela vägen med att upprätta och bibehålla er hjärtsäkra zon finns vi tillgängliga för råd och stöd vad gäller er hjärtstartare, underhåll och handhavande.

Det här kan vi hjälpa er med:

 • Välja en lämplig hjärtstartare utifrån era förutsättningar och önskemål.
 • Utbilda medarbetarna i HLR med hjärtstartare, enligt HLR-rådets riktlinjer.
 • Bestämma den bästa och mest strategiska placeringen av hjärtstartaren/hjärtstartarna.
 • Rekommendera skyltning utifrån gällande riktlinjer.
 • Se över och rekommendera beredskaps- larm och underhållsrutiner.
 • Visa hur ni anmäler er till Sveriges hjärtstartarregister
 • Planera in repetitionsutbildning i HLR med hjärtstartare.
 • Kontakta er arbetsplats för byte av elektroder och batteri, i god tid före bäst-före-datum.
 • Hjälpa till att återställa hjärtstartaren om den använts vid en verklig händelse.

Kontakta oss för mer information genom att fylla i kontaktformuläret.

SAMMANFATTNING

Hjärtsäker zon är en svensk standard som ger riktlinjer för användning, placering och underhåll av hjärtstartare i samhället. Den kan laddas ner kostnadsfritt från SIS.

Standarden kan vara en god hjälp för organisationer och företag när det vill skapa en hjärtsäker miljö. Den kan också vara till hjälp vid upphandling.

HLR Konsulten är ett av de företag som bidragit till att ta fram standarden och vi kan hjälpa er att uppfylla standarden.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved