listIcon
sök
content
content0
Inloggad!
28 Mar 2024

Sms-livräddare rycker ut i allt fler regioner

Sveriges karta färgas mer och mer röd om man går in på Sms-livräddares sida och tittar var tjänsten finns. Idag är tretton regioner anslutna och det senaste tillskottet är Region Skåne som startade upp Sms-livräddarfunktionen vid årsskiftet. Och redan har liv räddats!

Vad är en Sms-livräddare?

En Sms-livräddare en person som frivilligt valt att anmäla sig via Sms-livräddarappen för att kunna göra en initial insats och korta tiden till att den drabbade får livräddande hjälp. Tiden är en mycket kritisk faktor vid ett hjärtstopp och för att ge bästa förutsättningar ska HLR helst startas inom en minut och hjärtstartare användas inom 3-5 minuter. När ett hjärtstoppslarm kommer till larmcentralen larmas också Sms-livräddare ut för att kunna starta HLR eller hitta och hämta hjärtstartare utplacerade i samhället och göra en livräddande insats innan professionell hjälp anländer.

En Sms-livräddare ska ha aktuell HLR-kunskap!

Idag finns 140 000 personer anmälda som frivilliga Sms-livräddare, vilket är fantastiskt. Många vill och kan hjälpa en person som drabbats och många livräddande insatser har gjorts.

När man går en HLR-utbildning så ges oftast information om möjligheten att bli Sms-livräddare och som utbildare vill vi verkligen uppmuntra till det. Kunskapen ska också hållas aktuell. Utbildningen kan vara ett tillfälle att prata om hur det är att vara Sms-livräddare och dela med sig av kunskapen till andra. Att vara Sms-livräddare är frivilligt och känner man att man inte kan och vill ta den utmaningen så ska man känna att man har rätt att tacka nej.

Upplevelsen vid en livräddande insats kan skifta från allt att man kommer fram och ser att räddningstjänsten redan är på plats och att man inte kan tillföra något, till att man verkligen förstår att man gör en livräddande insats och kan känna en enorm glädje över att ha kunnat bidra. Som först på plats kan det också vara att man ställs inför ett scenario som inte alls liknar det lugna och tillrättalagda tillfälle då man gick sin utbildning och man lämnar platsen med många frågor och känslor.

Vad händer efteråt?

Om inte anhöriga eller personen som drabbats själv vill få kontakt med Sms-livräddaren efter en insats så får man inte veta utgången och vad det man gjorde betydde, vilket är helt naturligt med tanke på patientsekretessen. En Sms-livräddare ska heller inte avslöja detaljer som kan identifiera en drabbad, då man också lovat sekretess i samband med att man anslöt sig till tjänsten.

Efter ett larm får den som tackade ja till larmet oftast en utvärdering av händelsen via mail. Där har man också möjlighet att meddela om man vill få prata om händelsen och kan då få hjälp via regionens samordnare, alternativt kan man söka kontakt med regionens samordnare via sms-livräddare.se.

Sms-livräddare i Sverige idag

Tretton regioner har för närvarande valt att ansluta till systemet: Blekinge, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Som livräddare kan man få larm mellan kl 07–23. Först visas ett ungefärligt avstånd utifrån livräddarens position och när livräddaren tackat ja får man den exakta adressen. Avståndet kan ibland vara precis i närheten men också längre bort, beroende på antalet tillgängliga Sms-livräddare. Då kan man bestämma om man kan ta sig till larmplatsen eller inte.

Läs mer om SMS-livräddare

Källa/faktaunderlag: www.smslivraddare.se

SAMMANFATTNING

Idag finns det 140 000 registrerade Sms-livräddare. Varje dag görs insatser för att hjälpa någon i nöd, vilket är fantastiskt och räddar liv, och nu är allt fler regioner representerade. Samtidigt är det viktigt att man som Sms-livräddare har aktuell utbildning och är beredd på att man kan möta ett scenario som skiljer sig stort från den trygga miljön i en utbildningssal.

Regelbunden utbildning

HLR med hjärtstartare

KONTAKT

Vill du ha en offert från oss, eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Vad är du intresserad av?

 

Meddelande

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved