listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vår verksamhetspolicy

HLR Konsulten erbjuder kvalitetsprodukter, support och utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och akutsjukvård. Vi erbjuder även brandskyddsutbildningar. Vår verksamhet bidrar till att skapa hjärtsäkra platser och därmed rädda liv. Vi finns i Solna med hela Sverige som arbetsfält.

Kvalitetspolicy

I allt vi gör strävar HLR Konsulten efter att erbjuda produkter och tjänster med hög och jämn kvalitet.

Våra kunder

Kunderna är HLR Konsultens största tillgång. Våra kunder ska uppleva oss som den bästa leverantören av produkter och tjänster. Detta genom att vi möter varje kunds behov, erbjuder trygg support och långsiktighet, och erbjuder ett alternativ som är bättre än våra konkurrenters.

Våra leverantörer, underleverantörer och återförsäljare

För att ständigt kunna erbjuda hög kvalitet och leveranssäkerhet till våra kunder ska vi ha ett bra och nära samarbete med såväl våra leverantörer som underleverantörer och återförsäljare. Därför ställer vi också kvalitetskrav på leverantörer, underleverantörer och återförsäljare, enligt våra kriterier.

Våra samarbetspartners

HLR Konsulten är en aktiv samarbetspartner i de nätverk som arbetar för utveckling och spridning av kunskap och produkter inom hjärtlungräddning. Vi ska följa utvecklingen och bidra till ökad information och kunskap till allmänhet, företag och organisationer. Vi ska även samverka med myndigheter, företag, organisationer och andra grupper kring HLR-området. Exempel på detta är samarbetet med Södersjukhuset i SALSA-projektet och SMS-livräddare, vårt deltagande i SIS tekniska kommitté för framtagandet av SS280000 ”Hjärtsäker zon” samt ett aktivt deltagande i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige, BFHS.

HLR Konsultens ledning och medarbetare

Alla i företaget ska verka för och känna ansvar för företagets verksamhet och utveckling. Detta ska leda till ständig förbättring samt skapa ett kund fokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse. Det gör vi genom att:

 • Visa personligt ansvar och känna till HLR Konsultens kvalitets- och miljöpolicy samt följa givna instruktioner och rutiner
 • Alltid bemöta våra kunder utifrån deras behov och önskemål.
 • Alltid bemöta och hantera våra kunder utifrån överenskomna avtal och krav.
 • Sträva efter att välja utrustning, material och tjänster som garanterar god kvalitet i vår verksamhet.
 • Följa lagar, krav och förordningar.
 • Arbeta för ständiga förbättringar inom verksamheten och verksamhetssystemet.

Miljöpolicy

HLR Konsulten strävar efter att minimera skadlig miljöpåverkan genom att aktivt hitta lösningar som minskar miljöbelastningen inom företagets verksamhetsområden. Vi ser kontinuerligt över vilka förbättringar vi kan göra för att uppnå en bättre miljöprestanda. Lagstiftning och miljökrav som berör verksamheten ska följas. Exempel på miljöhänsyn:

 • Aktiv avfallssortering och återvinning.
 • Vi strävar efter att effektivisera transporter både vad gäller resande och produktleveranser.
 • Vi väljer ren el, 100 procent förnybara energikällor.
 • Vi strävar efter att minska pappersflödet.
 • Vi har infört system för e-fakturering bland annat för att minska pappersanvändning och transporter.
 • Vi använder miljöklassat papper, för de utskrifter vi gör.
 • När vi genomför praktisk brand/släktningsutbildning gör vi det med brandsimulator.

SAMMANFATTNING

HLR Konsulten arbetar miljö- och kvalitetssäkrat. Verksamhetsledningssystemet följer och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår målsättning med miljö- och kvalitetsarbetet kan sammanfattas i ett par meningar: Vi vill erbjuda våra kunder kvalitetsprodukter, säkra leveranser och mycket god service. Vårt miljöarbete syftar till att verksamhetens påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt.

KONTAKT

Vill du ha en offert från oss, eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Vad är du intresserad av?

 

Meddelande

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved