listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Dags för lagförslag om hjärtstartare

I Sverige finns det inget lagkrav på hjärtstartare. Att sätta upp en hjärtstartare är ett frivilligt åtagande.

05 Dec 2022

Dags för lagförslag om hjärtstartare

Flera länder har föregått med gott exempel och kommit en bra bit i lagstiftningen, exempelvis i Frankrike, Italien och USA. I Sverige finns det inget lagkrav på hjärtstartare. Att sätta upp en hjärtstartare är ett frivilligt åtagande.

För att öka överlevnaden så behöver vi ändra på detta och det räcker inte med frivillighet, menar BFHS. Hjärtstartare behöver finnas lättillgängliga och där hjärtstoppen inträffar, vilket oftast är i våra bostadsområden. BFHS skriver i debattartikeln:

"Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I detta ingår bland annat brandvarnare, 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor. Från branschen vill vi att det på liknande sätt ska bli ett krav för fastighetsägare att ha en hjärtstartare. Det är det enda sättet att garantera att de faktiskt sätts upp där de kan göra mest nytta.

Därför har vi tagit fram ett lagförslag om att hjärtstartare ska finnas ute i våra bostadsområden. Hjärtstartaren ska då inte sättas upp inne i bostäderna, utan i exempelvis en bostadsrättsfastighet ska den finnas i trapphuset eller ännu hellre utanför porten, så att alla kan komma åt den.

Förslaget är utformat så att det i fastigheter med minst tio bostäder införs ett krav på hjärtstartare. På motsvarande sätt blir samfälligheter eller föreningar skyldiga att sätta upp en hjärtstartare i områden med minst tio bostadshus."

BFHS kommer fortsätta arbetet med att driva på om lagförändring i dialog med politiker och övriga intressenter.

Bland annat i Eskilstunakuriren har debattartikeln publicerats.

SAMMANFATTNING

För att öka överlevnaden så behöver vi ändra på detta och det räcker inte med frivillighet, menar BFHS. Hjärtstartare behöver finnas lättillgängliga och där hjärtstoppen inträffar, vilket oftast är i våra bostadsområden.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved