listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Hitta närmaste hjärtstartare

Hjärtstartarregistret visar var det finns hjärtstartare

När behövs en hjärtstartare?

Hjärtstartare används vid plötsligt hjärtstopp vilket kan drabba människor i alla åldrar, ibland utan förvarning eller föregående av symptom. Inte sällan orsakas hjärtstoppet av en hjärtinfarkt som kan innebära att hjärtats normala rymt övergår i ett kammarflimmer.

Hjärt-lungräddning måste starta inom någon minut och en hjärtstartare användas så snart som möjligt, då hjärtat förlorar förmågan att pumpa runt blodet i kroppen och förse organen med syre. Det är bara med en hjärtstartare som man kan häva hjärtstoppet och starta om hjärtats rytm.

Var finns hjärtstartare i samhället?

Vid ett plötsligt hjärtstopp är det viktigt att snabbt kunna ge en strömstöt till den drabbade, och/eller påbörja hjärt- och lungräddning. Det handlar om kritiska minuter då man måste agera direkt och kunna lokalisera var närmaste hjärtstartare finns.

Hjärtstartarregistret finns publika hjärtstartare synliga och målet med detta register är att alla hjärtstartare ska registreras för att finnas tillgängliga för så många som möjligt. Här kan du se en karta över Sverige och var alla registrerade hjärtstartare finns utplacerade. Att registrera sin hjärtstartare är något som måste ske för varje ny apparat som sätts upp, då de inte registreras automatiskt och ägaren själv måste genomföra registreringen, så att livräddare och larmcentral lätt kan hitta dem i en nödsituation.

Vet du var närmsta hjärtstartare finns när du befinner dig hemma, på jobbet eller under semestern? Ta hjälp av kartan på hjärtstartarregistret för att hitta hjärtstartare nära dig.

Kan man ha en hjärtstartare hemma?

Absolut kan du det! Det är faktiskt väldigt vanligt att plötsligt hjärtstopp sker i hemmet, därför är det bra om det finns en hjärtstartare nära till hands om olyckan är framme.

Är ditt hushåll med i en förening kan det vara en god idé att se till så att föreningen införskaffar en hjärtstartare som alla hushåll har tillgång till. Bäst är om hjärtstartaren är tillgänglig dygnet runt och är placerad utomhus. För att hjärtstartaren ska vara synlig så måste den registreras i Hjärtstartarregistret. Så glöm inte det!

Kan vem som helst använda en hjärtstartare?

En hjärtstartare kan användas av alla, oavsett om man har erfarenhet eller inte. Hjärtstartaren guidar användaren genom processen och vissa apparater har möjlighet att ge instruktioner på flera språk. Det är inte möjligt att ge en strömstöt till någon som inte har ett hjärtstopp, då apparaten genom analys av hjärtrytmen meddelar om det är nödvändigt.

Även om alla kan använda en hjärtstartare utan tidigare erfarenhet, är det fördelaktigt att ha gått en kurs i hjärt- lungräddning, med praktiskt användande av själva hjärtstartaren. Vid händelse av ett plötsligt hjärtstopp ger detta ytterligare självförtroende och effektivitet vilket påskyndar processen.

Det är av yttersta vikt att agera snabbt om olyckan skulle vara framme och att känna sig trygg nog att ingripa bidrar till att den olycksdrabbade snabbare får den hjälp de behöver.

HLR Konsulten erbjuder utbildningar i HLR både avseende barn och vuxna.

Läs mer här om våra HLR-utbildningar

Se våra hjärtstartare här!

SAMMANFATTNING

Hjärtstartarregistret finns publika hjärtstartare synliga och målet med detta register är att alla hjärtstartare ska registreras för att finnas tillgängliga för så många som möjligt. Här kan du se en karta över Sverige och var alla registrerade hjärtstartare finns utplacerade. Att registrera sin hjärtstartare är något som måste ske för varje ny apparat som sätts upp, då de inte registreras automatiskt och ägaren själv måste genomföra registreringen, så att livräddare och larmcentral lätt kan hitta dem i en nödsituation.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved