listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret

Ju fortare en hjärtstartare kommer på plats desto större är chansen att överleva för den som drabbas av ett hjärtstopp. Genom att registrera hjärtstartare i registret så blir de synliga så att larmcentral, livräddare och allmänhet kan se hjärtstartarens placering och tillgänglighet. Om ett hjärtstopp inträffat i närheten kan larmcentralen dirigera en livräddare till platsen för att hämta hjärtstartaren.

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register som ägs av svenska HLR-rådet.

Registrera din hjärtstartare

Registrering sker på hjärtstartarregistrets hemsida www.hjartstartarregistret.se. Den är frivillig, gratis och innebär inga krav men kan bidra till att fler liv räddas.

En gång i halvåret ska hjärtstartaren valideras. Det innebär att ansvarig person bekräftar att hjärtstartaren fortfarande är i drift, placering och tillgänglighet.

SMS-livräddare

Flera regioner i Sverige har anslutit sig till tjänsten Sms-livräddare. Personer över 18 år som är utbildade i HLR kan via appen SMS-livräddare göra sig tillgängliga för att rädda liv. Vid misstänkt hjärtstopp larmas man antingen till den drabbade, eller till att hämta närmaste hjärtstartare. SMS-livräddare använder Hjärtstartarregistrets kartfunktion.

Märk upp din hjärtstartare

Om hjärtstartaren hämtas av SMS-livräddare eller annan person så är det viktigt att den är uppmärkt med ägarens/företagets namn och adress - så att den kan återlämnas.

Appen Rädda hjärtat

Det finns även en app som heter ”Rädda hjärtat” som är direkt kopplad till Hjärtstartarregistret. Där kan också se var närmsta hjärtstartare är placerad och hur tillgänglig den är. Där finns också lathundar som visar hur man gör HLR på både barn och vuxna.

SAMMANFATTNING

Genom att anmäla sin hjärtstartare till Hjärtstartarregistret så gör man den synlig för allmänhet och larmtjänst - som i sin tur larmar ut SMS-livräddare.

Om hjärtstartaren hämtas av SMS-livräddare eller annan person så är det viktigt att den är uppmärkt med ägarens/företagets namn och adress - så att den kan återlämnas.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved