listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Hur länge är en HLR-utbildning giltig?

HLR-utbildning, aktuell kurs

Forskningen går framåt och rekommendationer förändras. Kanske gäller inte längre det du lärde dig för ett par år sedan när du gick din HLR utbildning. För att hålla sig uppdaterad och känna sig trygg med att kunna hjälpa till vid ett olyckstillfälle rekommenderas alla att gå utbildning i HLR regelbundet. Giltighetstiden varierar beroende på om du utövar eller behöver kunskap om HLR i ditt yrke, samt om du går en HLR-kurs som privatperson.

För allmänheten rekommenderar HLR Rådet att man går en repetitionskurs i HLR, alternativt en ny HLR-utbildning, varje år.

Instruktörer rekommenderas att hålla i minst en utbildning inom aktuellt utbildningsprogram varje år. Förutom detta bör instruktörer hålla sig uppdaterade genom webbutbildning på grund- och instruktörsnivå samt ta del av aktuell information och utbildningsmaterial som publiceras på HLR-Rådets hemsida.

Måste man gå HLR-utbildning?

På en arbetsplats har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön, där beredskap i första hjälpen och ett förebyggande arbete för att minska risker ska finnas. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. Regelbunden utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen, minst en gång om året, är därför att rekommendera.

Som privatperson bör man underhålla sina kunskaper i HLR genom att gå en utbildning eller repetitionskurs varje år.

Hur många behöver HLR-utbildning?

Varje arbetsplats ska ha rutiner och beredskap för olycksfall och första hjälpen enligt Arbetsmiljöverket. Med en större arbetsplats och högre risknivå ökar kravet på hur många som kan ge första hjälpen.

Arbetstagarna bör vara informerade om:

  • var utrustning för första hjälpen finns
  • vilka som kan ge första hjälpen
  • telefonnummer till utryckningsfordon och taxi
  • adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen

Ovan information sätts lämpligen även upp på en synlig plats på arbetsplatsen för att underlätta och förkorta processen vid ett olycksfall.

Utbildning enligt HLR-Rådets riktlinjer

Genom HLR- och första hjälpen-utbildning med praktisk träning förbereder du dig på att både våga och kunna agera i en situation där någon plötsligt skadas eller blir sjuk. Gå en utbildning tillsammans med kollegor, vänner, familj eller förening så är ni fler som kan hjälpa till om något skulle hända.

HLR utbildningarna som erbjuds av HLR konsulten följer HLR-Rådets riktlinjer. Vill du veta mer om våra utbildningar i HLR och första hjälpen, läs vidare här: HLR kurser och Första Hjälpen

Behöver du råd kring vilken utbildning som passar just er situation bäst, kontakta oss så guidar vi dig rätt!

SAMMANFATTNING

Det är inte ovanligt att man någon gång i sitt liv fått en utbildning i HLR, för många vuxna var det dock ett tag sedan sist. Kanske fick man en genomgång i HLR under sin tid i grundskolan, i samband med en aktivitet man tog del av på sin fritid eller i ett tidigare arbete. Även om man lärt sig grunderna vid en tidpunkt i livet, så behöver man faktiskt uppdatera dessa kunskaper regelbundet. HLR-rådet rekommenderar utbildning minst en gång om året. Det är viktigt att öva ofta!

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved