listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Överlevnaden efter hjärtstopp ökar

29 Sep 2023

Överlevnaden efter hjärtstopp ökar

För första gången på tio år så syns en förbättring i överlevnadsstatistiken för hjärtstopp utanför sjukhus. 2022 har siffran för drabbade utanför sjukhus ökat till 12 procent från tidigare ca 10 procent. 667 människor har räddats till livet.

Rapport från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret

Årligen presenteras en rapport med siffror och statistik kring överlevnad och agerande när en person drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det framgår att numera får en majoritet av bevittnade hjärtstopp hjälp av frivilliga som startar HLR, det kan vara personer i närheten eller tillkallade SMS-livräddare som larmats ut av räddningstjänsten. Tiden till att HLR sätts in har också minskat dramatiskt de senaste åren, vilket är oerhört viktigt

Många fler får också hjälp av en hjärtstartare innan ambulans anländer, vilket tros ha ökat överlevnaden. Även om framkörningstiden för ambulansen förbättrats något så är den i många fall alldeles för lång och den akuta insatsen på plats är troligtvis många gånger helt avgörande för överlevnaden. Glädjande nog så skrivs en majoritet av de drabbade också ut med god neurologisk funktion.

Den rapporterade statistiken visar också på skillnader mellan olika regioner. Exempelvis i Stockholm ligger överlevnaden på ca 10 procent medan Uppsala visar på en överlevnad över 20 procent.

Hjärtstopp i bostadsområden

Som redan känt visar statistiken också att majoriteten av hjärtstopp sker i våra bostadsområden. Av olika skäl är överlevnaden där betydligt sämre, andelen som uppvisar defibrillerbar rytm är betydligt lägre och som tidigare nämnts är ambulansens framkörningstid många gånger för lång. Fler hjärtstopp är också obevittnade men vi vet också att tillgången till hjärtstartare är betydligt sämre i bostadsområdena, det syns när vi tittar på registrerade hjärtstartare i svenska hjärtstartarregistret.

Utbildning i HLR och frivilliginsatser avgörande

Att andelen utbildade i HLR blir allt fler och genom insatser som SMS-livräddare så kan vi alla bidra till att rädda liv. Genom fler hjärtstartare som också anmäls till hjärtstartarregistret och helt placeras utomhus så kommer ännu fler liv kunna räddas.

Läs mer hos HLR-rådet

Ta del av rapporten Årsrapport SHLR 2022 hjärtstopp utanför sjukhus

Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (SHLR) är ett kvalitetsregister som grundades år 1990. Hittills har 123 308 patienter inkluderats på nationell nivå över tre decennier. SHLR är världsunikt och en viktig kunskapskälla som bidragit till att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp, bl.a genom klinisk forskning och medverkan i riktlinjer för utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).

- Annika Holmén

SAMMANFATTNING

En liten förbättring i överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp presenteras i rapporten från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret med statistik från 2022. En väsentlig del handlar troligtvis om att tiden till när HLR sätts in har minskat, fler hjärtstartare finns också. Statistiken är sämre i våra bostadsområden. Mycket kan dock göras för att öka nivån, mycket återstår. Tillsammans kan vi rädda liv. Vi hjälper dig hjälpa andra.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved