listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Stoppa blödningen - högaktuell utbildning

30 Nov 2023

Stoppa blödningen - högaktuell utbildning

Stoppa blödningen blir en allt mer efterfrågad utbildning. Kunskapen om hur man stoppar svåra akuta blödningar behöver spridas i vårt samhälle.

På en nyligen genomförd instruktörsutbildning i Stoppa blödningen hos HLR Konsulten i Solna deltog personer från flera yrkesgrupper där kunskapen är extra viktig och behöver spridas vidare, exempelvis inom räddningstjänsten och kriminalvården.

Micke Dahlström är huvudinstruktör och en av HLR Konsultens instruktörer i Stoppa blödningen. Efter en lång och intressant dag kunde han konstatera att samtliga kursdeltagare blivit godkända och certifierade och nu kan utbilda andra i konceptet.

– Det är väldigt roligt att få hålla en utbildning för så engagerade och motiverade kursdeltagare. Deltagarna har olika uppdrag i samhället och olika bakgrunder, exempelvis inom räddningstjänsten, sjuksköterskor och ambulansförare. De kommer att på olika sätt att ha nytta av kunskapen både för egen del men självklart genom att man nu kan lära ut till andra.

Praktiska övningar i att stoppa blödningar

Kursen har förutom pedagogiska och teoretiska moment många praktiska moment där kursdeltagarna själva får genomföra olika övningar för att stoppa blödningar med hjälp av verklighetstrogna sårskademoduler. Deltagarna får också instruera sina kurskamrater när de genomför de praktiska övningarna.

– När man går instruktörsutbildningen i Stoppa blödningen är förstås den övergripande målsättningen att lära sig konceptet och att lära sig hur man bäst lär ut det. Dessutom får man en grundlig praktisk genomgång i att stoppa blödningar, vilket är ett mycket uppskattat moment, säger Micke. Det är fantastiskt att få lära ut hur man med enkla medel kan göra så stor nytta.

Några röster från kursutvärderingarna:

”Bra förberedelser från webben.” ”Kommer gärna åter i denna regi. ”Trevliga lokaler.” ”Instruktören kom med tips och trix ofta.” ”Kul, bra träning med teori och praktik.”

Stoppa blödningen - sårskademodul

Om livshotande traumatisk blödning

I Sverige dör ca 3000 människor årligen efter olika typer av skador. En livshotande traumatisk blödning kan leda till döden på bara några minuter. Det krävs omedelbara åtgärder och en snabb mobilisering av insatser som räddar liv. Allt från allmänhet som stoppar eller begränsar blödningen hos en svårt skadad person, ambulans eller räddningstjänst/polis som är först på plats och säkerställer blödningskontroll, till traumateamets insatser på akutmottagningen.

SAMMANFATTNING

HLR Konsulten erbjuder nu kursen Stoppa blödningen som instruktörsutbildning för den som i sin tur ska kunna utbilda i grundutbildning. Vi erbjuder också grundutbildningen till myndigheter, företag och organisationer som ser en ökad risk som gör att deras medarbetare behöver vara förberedda.

Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping har utvecklat konceptet på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att ge förutsättningar för bred spridning av kunskapen hur man stoppar en allvarlig blödning.

Vill du boka instruktörsutbildning? Välkommen med din anmälan!

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved