listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Tillbaka till vår utbildningssida

Stoppa blödningen - nytt i kursutbudet

15 Mar 2023

Stoppa blödningen - nytt i kursutbudet

Nu erbjuder vi det nya utbildningskonceptet "Stoppa blödningen". Utbildningen har utvecklats från det amerikanska konceptet "Stop the bleed" och syftar till ett snabbt agerande för att kunna stoppa livshotande yttre blödningar.

I Sverige dör ca 3000 människor årligen efter olika typer av skador. En livshotande traumatisk blödning kan leda till döden på bara några minuter. Det krävs omedelbara åtgärder och en snabb mobilisering av insatser som räddar liv. Allt från allmänhet som stoppar eller begränsar blödningen hos en svårt skadad person, ambulans eller räddningstjänst/polis som är först på plats och säkerställer blödningskontroll, till traumateamets insatser på akutmottagningen.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping utvecklat konceptet för att ge förutsättningar för bred spridning av kunskapen hur man stoppar en allvarlig blödning.

HLR Konsulten erbjuder nu kursen Stoppa blödningen som instruktörsutbildning för den som i sin tur ska kunna utbilda i grundutbildning. HLR Konsulten erbjuder också grundutbildningen till myndigheter, företag och organisationer som ser en ökad risk som gör att deras medarbetare behöver vara förberedda.

Utbildningen genomförs av instruktörer med egen erfarenhet från exempelvis räddningstjänsten. Vi sätter också fokus på att erbjuda marknadsledande sårskademoduler i vår instruktörsutbildning för att ge möjlighet till så realistiska övningar som möjligt, t ex övningar för att stoppa blödningen vid skottskada, knivskada, öppen fraktur, avsliten kroppsdel eller artärblödning.

SAMMANFATTNING

Utbildningen Stoppa blödningen har utvecklats från det amerikanska konceptet "Stop the bleed" och syftar till ett snabbt agerande för att kunna stoppa livshotande yttre blödningar. HLR Konsulten erbjuder utbildningen både som kurstillfälle för företag och andra organisationer.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved