Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Första hjälpen

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling.

Första hjälpen gör skillnad. Genom att ingripa och göra rätt första hjälpen kan man hindra livshotande tillstånd och rädda liv, dessutom minskar man många gånger lidandet för den skadade personen. 

Första Hjälpen kan innefatta både fysiska och psykiska skador på en olycksplats.


De vanligaste olyckorna

Vid undersökningar hos allmänheten om vilken typ av olycka som leder till flest dödsfall så tror en majoritet av de tillfrågade att det är vägtrafiken. Väldigt få känner till att den vanligaste dödsorsaken är fall.

Under 2019 omkom ungefär 4 875 personer i olyckor eller av yttre orsaker. Antalet trafikolyckor har minskat markant sedan mitten på 90-talet och utgjorde 2019 en mindre del av olyckorna. 216 personer omkom i trafikolyckor 2019 jämfört med 572 omkomna 1995. 

Fallolyckor utgör en väsentlig del, närmare 1000 personer omkom till följd av ett fall och 476 dog av förgiftningar. Värt att notera är att ännu fler, 1 269 personer dog av egenorsakade skador. (Källa MSB/ Socialstyrelsen).


Första hjälpen-utbildning

Målet med första hjälpen utbildningar är att öka människors riskmedvetenhet genom utbildning och praktisk träning. Man har sett att för varje investerad krona i kris och katastrofberedskap så sparas fyra kronor i räddningsinsatser.

Vid utbildning i första hjälpen är det precis som vid andra utbildningar viktigt med regelbunden repetition. Vissa moment bör även övas praktiskt. Lika viktigt som att utföra första hjälpen är att lära sig att förebygga sjukdom eller skada så att första hjälpen-insatsen kan undvikas.


L-ABC

När man söker på nätet på första hjälpen så kommer det ofta upp olika bokstavskombinationer så som L-ABC och L-ABCDE. Detta är bokstäver som är ett komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. L-ABC-tänket riktar sig till allmänheten.

L – Livsfarligt läge
Kontrollera olycksplatsen. Vad har hänt? Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”hjälparen” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen? Vid "livsfarligt läge" måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.

A – Andning
Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning, starta HLR. Finns ingen andning så stannar man vid bokstaven A. Andas personen så jobbar man vidare med B. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.

B – Blödning
Finns det tecken på blödning utvärtes eller invärtes? Blödningar utvärtes bör åtgärdas med tryckförband alternativt ett skyddande förband. Tecken på invärtes blödning är blånader, smärta, blek och kallsvettig, frossa, snabb ytlig andning.

C – Chock-Cirkulationssvikt
Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning. Så här förebygger man cirkulationssvikt:

 1. Låt personen ligga ner, i planläge, och försök att hålla den skadade lugn.
 2. Se till att den skadade personen behåller sin kroppstemperatur genom att lägga på filtar, tröjor och jackor på och under den skadade.

När man har jobbat sig igenom L-ABC är det bra om man kan göra en helkroppsundersökning och känna igenom kroppen från topp till tå. Man kan då upptäcka fler eller oupptäckta skador.


L-ABCDE

L-ABCDE-tänket riktar sig till professionella och personer gör detta i sin yrkesroll till exempel räddningstjänst, ambulans, sjöräddning. L-ABCDE grundar sig på engelsk terminologi och innebörden i bokstäverna är en annan. Syftet är dock det samma att det är ett sätt att tänka, bedöma, arbeta och prioritera på en olycksplats.

L – Livsfarligt läge
Är platsen säker att vistas på?
Vid livsfarligt läge skapas en säker plats.

A – Airway
Öppna luftvägarna. Vid misstanke om rygg- och nackskada stabiliseras nacken med händerna.

B – Breathing
Kontrollera om andning finns, placera eventuellt den skadade i stabilt sidoläge om andning finns.Om den skadade andas se till att lossa åtsittande kläder, gör åtgärder som underlättar andningen.

C – Circulation and bleeding
Finns någon yttre blödning? Stoppa eventuella blödningar med förband. Kan inre blödning misstänkas? Hur är pulsen? Finns tecken på cirkulationssvikt? Förebygg cirkulationssvikt.

D – Disability
Kontrollera personens medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga i armar och ben.

E – Expose and protect from the environment
Se till att den skadade håller värmen genom att lägga på filtar, tröjor, jackor m.m. I vissa fall kan man även behöva skydda mot värme.

Undersök om personen är skadad genom att göra en helkroppsundersökning. Känn och kläm igenom hela kroppen från topp till tå för att eventuellt upptäcka skador eller tecken på skada hos den drabbade.


Svenska Första hjälpen-rådet

Första hjälpen-rådet ingår Röda Korset; Svenska livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och HLR-rådet. Rådet uppmanar att all första hjälpen utbildning ges av högsta möjliga kvalitet och utföras enligt aktuella riktlinjer och bästa metod.

Det finns många typer av första hjälpen-utbildningar och nu har Svenska Första hjälpen-rådet arbetat fram svenska riktlinjer för första hjälpen. Dessa riktlinjer är omarbetade för att passa i Sverige. Första hjälpen-rådet rekommenderar att minst följande ska ingå i en grundläggande första hjälpen-utbildning:

 • Vidta säkerhetsåtgärder, bland annat att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma
 • Observera vitala tecken (från första bedömning till fortsatt övervakning)
 • Första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Första hjälpen vid hjärtstopp
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Första hjälpen vid stroke
 • Första hjälpen vid bröstsmärtor
 • Första hjälpen vid cirkulationssvikt
 • Första hjälpen vid allvarlig blödning
 • Första hjälpen vid brännskador samt frätskador
 • Första hjälpen vid anafylaktisk chock
 • Första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer
 • Ge psykosocialt stöd i en akut situation


Boka en utbildning i HLR och första hjälpen idag

Jag önskar kontakt

Vill du veta mer om en särskild produkt eller vilken lösning vi kan skapa just för dig eller ditt företag? Ange dina kontaktuppgifter nedan så ringer vi upp eller mejlar dig.