Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Öppen utbildning - S-HLR Vuxen

Utbildningen i S-HLR Vuxen riktar sig till all personal inom vården. Utbildningen syftar till att kunna behandla en patient med hjärtstopp med hjärt-lungräddning, defibrillering och andra akuta insatser.

Vi erbjuder öppen utbildning i hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal. Utbildningen äger rum i Solna, tio minuter från Stockholms central eller i centrala Göteborg.

Utbildningen i S-HLR Vuxen lämpar sig huvudsakligen för vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och övriga sjukvårdsinrättningar samt studenter på vårdutbildningar. Den öppna kursen är även lämplig för nyanställda eller anställda som inte var varit på plats vid tidigare utbildning på arbetsplatsen samt andra mindre grupper. Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och max sex deltagare kan delta vid samma kurstillfälle.

Utbildningen genomförs av instruktör med egen erfarenhet från ambulans eller akutsjukvård.

Omfattning
- Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

- Kedjan som räddar liv
- Bedömning av livstecken
- Bröstkompressioner och inblåsningar med användning av andningsmask
- HLR med två-livräddarteknik
- Defibrillering
- Larmrutiner
- Akututrustning
- Luftvägsstopp
- Handlingsplanen för S-HLR Vuxen
- Teamträning
- Etik

Förkunskaper
- Inläst kursbok i hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal
- Genomförd webbutbildning i hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal med godkänt resultat

Material
Varje kursdeltagare får:
- en kursbok att läsa in före kursen
- ett kompetenskort i S-HLR Vuxen efter genomförd godkänd kurs

Kostnad
2 300 kr/kursdeltagare, exklusive moms.
Kursmaterial som ingår: Kursbok i S-HLR. Är ni upp till 6 personer kan ni boka ett eget kurstillfälle, skicka intresseanmälan nedan för offert.

STOCKHOLM
Datum och tid: 13.00-17.00
13 juni
7 september
5 oktober
23 november
14 december

GÖTEBORG
Datum och tid: 13.00-17.00
13 december 

MALMÖ 
Inga inplanerade tillfällen

Information om personuppgifter: Vi vill informera dig om att när du registrerar din anmälan kommer vi att behandla och spara de uppgifter du lämnar. Vi gör detta för att kunna fullgöra det avtal vi ingår i och med din bokning, vad gäller leverans, fakturering och support. Vi kommer att lagra och gallra dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (bokföringslagen).

Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller exempelvis begära radering. Kontaktinformation: info@hlr-konsulten.se.


Kursanmälan Öppen S-HLR

Välkommen med din anmälan. Vänligen fyll i alla uppgifter, var noga med att faktureringsuppgifterna stämmer. Kallelse med instruktion om förberedelser samt kursmaterial skickas till dig på den angivna leveransadressen ca 3 veckor innan kursstart. Mottagaren får en avisering om hämtning av paket via SMS eller e-post. Du kan också välja att enbart göra en intresseanmälan.Fakturaadress

Leveransadress för förberedande kursmaterial
Fylls i om annan adress än fakturaadressen.