Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Den samlar i vissa fall också in personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer

Standard - En hjärtsäker zon

I september 2015 lanserades en ny svensk standard, SS280000: Hjärtsäker zon - användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv.

Vetenskapliga studier visar att chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går utan hjälp. 

För att hjälpen ska vara meningsfull bör den starta inom tre till fem minuter från det att hjärtstoppet inträffat. Det krävs både kunskap och beredskap vid hjärtstopp. 


Vad innebär en hjärtsäker zon?

När ni som företag, organisation eller förening bestämmer er för att ni vill uppfylla standarden så tar ni steget fullt ut till att göra er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. 
Ni skapar en trygg plats för medarbetare, besökare och kunder, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället. 

Ett antal krav ställs i standarden, bland annat kring:
 • Hjärtstartare
 • Utbildning
 • Information och skyltning
 • Tillgänglighet
  - Tidsaspekten – HLR ska kunna startas inom en minut 
  - Tidsaspekten –  Användning av hjärtstartaren ska kunna starta inom tre minuter
  - Placering, lättillgänglighet
 • Beredskap och larmrutiner
 • Registrering i Hjärtstartarregistret
 • Underhåll och ansvar
  –Hjärtstartare med tillbehör
  – Löpande underhåll
  –Återställning efter användning


SIS Hjärtsäker zon HLR KonsultenVi kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon

HLR Konsulten, som också deltagit i SIS tekniska kommitté i en mycket aktiv roll i framtagandet av standarden, kan erbjuda er en helhetslösning. 

Förutom att vi hjälper er hela vägen med att upprätta och bibehålla er hjärtsäkra zon finns vi tillgängliga för råd och stöd vad gäller er hjärtstartare, underhåll och handhavande. 

Det här kan vi hjälpa er med:
 • Välja en lämplig hjärtstartare utifrån era förutsättningar och önskemål. 
 • Utbilda medarbetarna i HLR med hjärtstartare, enligt HLR-rådets riktlinjer. 
 • Bestämma den bästa och mest strategiska placeringen av hjärtstartaren/hjärtstartarna.
 • Rekommendera skyltning utifrån gällande riktlinjer.
 • Se över och rekommendera beredskaps- larm och underhållsrutiner. 
 • Visa hur ni anmäler er till Sveriges hjärtstartarregister
 • Planera in repetitionsutbildning i HLR med hjärtstartare.
 • Kontakta er arbetsplats för byte av elektroder och batteri, i god tid före bäst-före-datum.
 • Hjälpa till att återställa hjärtstartaren om den använts vid en verklig händelse.

Ni bestämmer själva i vilken omfattning ni önskar hjälp och service. Vill ni ha hjälp hela vägen tecknar ni HLR Konsultens Trygghetsavtal. Välkommen att kontakta oss för information!

Projektet Hjärtsäkra Sverige
HLR Konsulten var samarbetspart och certifierad utbildare i projektet Hjärtsäkra Sverige som drivits sedan januari 2013 av Hjärt-Lungfonden. Projektet avslutades i och med 2015-års utgång. 

Företag som redan idag är en Hjärtsäker zon kan genom att följa den nya standarden fortsätta att upprätthålla sin hjärtsäkra zon.

Mer om standarden

Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är bekostad av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden och är därför gratis att ladda ner. 
Standarden har tagits fram genom arbetet i SIS tekniska kommitté där ett antal aktörer deltagit, bland annat Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska livräddningssällskapet, tillverkare och utbildningsföretag. HLR Konsulten har varit en aktiv medlem i framtagandet.


Läs mer om våra hjärtstartare

hjärtstartare på en vägg
“På Friends Arena arbetar vi systematiskt för att allt ska fungera vid plötsliga tillbud som hjärtstopp, och vi känner oss trygga. Vi är en Hjärtsäker zon och följer svensk standard. Vi har hittat bra system för kontroll och underhåll, vi har bra utbildning och information. Dessutom har vi en fantastisk personal, rutinerna sitter. Samarbetet med HLR Konsulten, som utbildar oss årligen och sköter service av hjärtstartarna, är en viktig del av detta.” Friends Arena,
Stefan Wittberg, säkerhets-, brand- och sjukvårdsansvarig
“Vi har valt att bli Hjärtsäker zon eftersom vi vill erbjuda våra anställda en trygg miljö och övertygade om att hjärtstartare och HLR-utbildning är en klok investering. Medarbetarna är mycket engagerade, 19 medarbetare av 40 på kontoret deltog i utbildningen som vi var mycket nöjda med. Kan vi dessutom finnas till för vår närmiljö som skolor och andra företag så är det ett extra plus.” RCO Security AB,
Lisbeth Ahlfors, Personalchef
rco
“Hjärt-lungräddning är det enda sättet att rädda den som drabbas av plötsligt hjärtstopp. För att kunna hjälpa till så har Narva nu blivit en hjärtsäker zon. Medarbetarna har utbildats i hjärt-lungräddning och vet hur man använder en hjärtstartare.” Narva,
Johan Molander, Managing partner
narva
Hjärtsäker zon 2017_HLR Konsulten