listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Tillbaka till alla öppna kurser

LIVRÄDDANDE UTBILDNING

Öppen kurs - MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA

Målet med utbildningsprogrammet är att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken på och stödja en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att den drabbade fått professionell hjälp. Utbildningen lär ut handlingsplaner för hur man uppmärksammar och hanterar akuta situationer.

MHFA-Vuxen vänder sig till allmänheten, företag, personalgrupper, organisationer och föreningar. I utbildningen går man igenom de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna.

MHFA (Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett internationellt första hjälpen program utvecklat i Australien.

INNEHÅLL

  • De vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna
  • Känna igen och agera vid akut kris
  • Åskådliggörande filmer
  • Att lyssna för att hjälpa
  • Gruppövningar/olika träningsmoment
  • Handlingsplaner

Pris: 6 900 kr per kursdeltagare exklusive moms, kursen omfattar 12 timmar, uppdelat på två dagar, max 6 deltagare/kurstillfälle.

  • Dag 1: 10:00 - 17:00
  • Dag 2: 09:00 - 16:00
  • Våra instruktörer är utbildade i MHFA genom Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). De är mycket erfarna och har deltagit i olika pilotprojekt för att implementera MHFA (Mental Health First Aid) i Sverige, projekt som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vad du får efter genomförd utbildning

Graphic - Badge White

Kunskapsbevis

Efter genomför godkänd utbildning får deltagaren ett kunskapsbevis.

Livsviktig kunskap

Livsviktig kunskap

Efter genomgången kurs ska du våga agera för att hjälpa en drabbad medmänniska.

Sms-livräddare

Bli SMS-livräddare

Efter utbildning i HLR kan du om du vill anmäla dig som SMS-livräddare. Vi informerar under kursen.

KONTAKT

Välkommen med din bokning!

Har du några frågor angående utbildningarna är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss på

Kursplats

 

Kursdatum

 

Förnamn * 

Efternamn * 

Telefonnummer * 

Epost * 

Fakturaaddress

Företag 

Avdelning 

Adress * 

Postnummer * 

Ort * 

Organisations- eller personnummer * 

Fakturareferens 

E-post för pdf-faktura 

Leveransadress för förberedande kursmaterial

Namn 

Företag 

Adress 

Postnummer 

Ort 

Meddelande

Jag accepterar Avbokningsregler och betalningsvillkor

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved