listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Tillbaka

LIVRÄDDANDE UTBILDNING

Öppen kurs – S-HLR för sjukvårdspersonal Vuxen

Fungerande rutiner är ett måste vid plötsligt hjärtstopp. Utbildningstillfället omfattar HLR på vuxna och att använda hjärtstartaren effektivt och säkert. Vi går igenom larmrutiner, akututrustning andningsmask/syretillförsel. Vi övar med hjälp av situationsanpassad träning.

Utbildningen genomförs av certifierade instruktörer som själva är utbildade inom vården och har hög kompetens och kunskap inom HLR för sjukvårdspersonal.

Förkunskap: Inläst kursbok och genomförd webbutbildning, boken skickas ca tre veckor innan kursstart.

INNEHÅLL

 • Teori och praktik
 • Larmrutiner - Kedjan som räddar liv
 • Utföra vuxen-HLR
 • En- och tvålivräddarteknik
 • Använda hjärtstartaren på ett säkert och effektivt sätt
 • Hantering av syretillförsel - andningmask
 • Situationsanpassad träning
 • Handlingsplanen

Det är viktigt att du förbereder dig i god tid inför kursen!

 • Pris: 2 300 kr ex moms (2 875 kr inkl. moms) per kursdeltagare.
 • Kursen omfattar: 4 timmar.
 • Kursen består av två delar, obligatoriska förberedelser på egen hand samt ett praktiskt kurstillfälle. För att kursmålen ska uppnås och att utbildningen ska bli så effektiv som möjligt behöver du förbereda dig i god tid, materialet skickas ca tre veckor innan kursstart. I kallelsen som skickas tillsammans med materialet kommer du få tydlig information med instruktioner gällande de förberedelser du behöver göra inför utbildningen.

Vad du får efter genomförd utbildning

Graphic - Badge White

Kunskapsbevis

Efter genomför godkänd utbildning får deltagaren ett kunskapsbevis.

Livsviktig kunskap

Livsviktig kunskap

Efter genomgången kurs ska du våga agera för att hjälpa en drabbad medmänniska.

Sms-livräddare

Bli SMS-livräddare

Efter utbildning i HLR kan du om du vill anmäla dig som SMS-livräddare. Vi informerar under kursen.

KONTAKT

Vill du ha en offert från oss, eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

ISA 9001 Certificate
Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
Swedish standard institutet

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved