listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Tillbaka till huvudsidan för utbildning

LIVRÄDDANDE UTBILDNING

MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA

Målet med utbildningsprogrammet är att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken på och stödja en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att den drabbade fått professionell hjälp. Utbildningen lär ut handlingsplaner för hur man uppmärksammar och hanterar akuta situationer.

MHFA-Vuxen vänder sig till allmänheten, företag, personalgrupper, organisationer och föreningar. I utbildningen går man igenom de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna.

Utbildningen omfattar 12 timmar som fördelas över två dagar.

INNEHÅLL

  • De vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna
  • Känna igen och agera vid akut kris
  • Åskådliggörande filmer
  • Att lyssna för att hjälpa
  • Gruppövningar/olika träningsmoment
  • Handlingsplaner

Hjälper dig hjälpa andra

Målet med utbildningsprogrammet är att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken på och stödja en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att den drabbade fått professionell hjälp. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

MHFA (Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett internationellt första hjälpen program utvecklat i Australien.

Utbildningen MHFA-Vuxen vänder sig till allmänheten, företag, personalgrupper, organisationer och föreningar. MHFA finns även med målgrupp barn/ungdom och äldre.

Vad du får efter genomförd utbildning

Graphic - Badge White

Kunskapsbevis

Efter genomför godkänd utbildning får deltagaren ett kunskapsbevis.

Livsviktig kunskap

Livsviktig kunskap

Efter genomgången kurs ska du våga agera för att hjälpa en drabbad medmänniska.

Sms-livräddare

Bli SMS-livräddare

Efter utbildning i HLR kan du om du vill anmäla dig som SMS-livräddare. Vi informerar under kursen.

KONTAKT

Välkommen med din bokningsförfrågan!

Har du några frågor angående utbildningarna är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved