listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Tillbaka till alla artiklar

Nu krävs aktuell S-HLR utbildning för hyrpersonal.

Nytt nationellt avtal påverkar utbildningskraven.

22 Feb 2024

HLR för inhyrd sjukvårdspersonal – har du rätt utbildning?

Att kunna agera och utföra korrekt HLR är viktigt överallt i vårt samhälle – och extra viktigt är det förstås inom sjukvården. I det nya nationella hyrbemanningsavtalet som succesivt införs under 2024 i samtliga av Sveriges 21 regioner, så är det nu ett krav att konsulten har aktuell utbildning i HLR för sjukvårdspersonal. Det är bemanningsföretaget / uthyrarens ansvar att personalen man hyr ut har rätt utbildning men uthyraren kan i sin tur givetvis ställa krav på att den man anställer själv tillgodoser kravet på aktuell S-HLR utbildning.

I HLR-rådets rekommendationer kan man läsa vilken nivå av HLR som krävs för specifika områden. All personal inom hälso- och sjukvården ska ha utbildning i hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal och den ska vara aktuell och ha ägt rum under de senaste tolv månaderna. HLR-rådet rekommenderar repetition gärna var sjätte månad eller minst en gång om året. Utbildningen finns med två inriktningar, S-HLR för vuxna respektive för barn. Är man verksam inom anestesi, kardiologi eller akutsjukvård krävs enligt HLR-rådets riktlinjer ännu mer fördjupade kunskaper i form av A-HLR – avancerad HLR – för vuxna och barn.

Fokus på samarbete och tvålivräddarteknik

Det som främst skiljer HLR-utbildning för sjukvårdspersonal åt i förhållande till den vanliga utbildningen i HLR och hjärtstartare är att man har ett mycket större fokus på scenarieträning samt kommunikation och agerande i teamet. Kursdeltagarna lär sig tvålivräddarteknik och även syretillförsel till patienten. Utbildningarna i S-HLR kräver också förberedelser inför kursen i form av inläst kursbok och genomförd webbutbildning.

HLR Konsultens kurser för sjukvårdspersonal (S-HLR) vänder sig till alla personer verksamma inom vården eller med uppdrag inom vården, som bemanningspersonal i form av läkare och sjuksköterskor eller anställda inom sjukhus, primärvård, tandläkarmottagningar och även studenter i vårdutbildningar.

Öppna utbildningar för att möta behovet

Det finns möjlighet att boka kurser för grupper men också för enstaka personer som behöver utbildningen i sitt yrke. Vi erbjuder flera öppna kurstillfällen i både Stockholm, Göteborg och Malmö.

SAMMANFATTNING

Nya krav i ett nationellt täckande hyrbemanningsavtal gör att alla konsulter inom sjukvården behöver ha aktuell utbildning i HLR för sjukvårdspersonal.

Vi erbjuder öppna kurser i Stockholm, Malmö och Göteborg där man kan anmäla sig som enstaka kursdeltagare, alternativt kan vi utbilda grupper på plats hos er. Vid utbildning i HLR för sjukvårdspersonal så får man vara max sex personer i varje utbildningsgrupp.

Se våra grundutbildningar i

HLR för sjukvårdspersonal

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved