Inloggad!

Kategorier

CaretDownRight

Hjärtstartare

HLR-Konsulten säljer sedan 2007 hjärtstartare / defibrillatorer för ALLA; för er som jobbar inom sjukvården, räddningstjänst, företag, köpcentrum, idrottsanläggningar och hemmet. Våra hjärtstartare / defibrillator är enkla använda och driftsäkra. Vår guide "Välj din Hjärtstartare" hjälper er att välja den bästa hjärtstartaren utifrån er verksamhet och miljö. Vi samarbetar bara med ledande leverantörer för att säkra kvalité och hållbarhet.


Hos oss kan du även köpa batterier för hjärtstartare, elektroder för hjärtstartare och övriga tillbehör till hjärtstartaren som lungor och väskor. Välkommen att kontakta oss vid frågor!


Behöver du veta mer? Kontakta oss! Vi kan hjärtstartare och vi hjälper dig gärna.


Att köpa en hjärtstartare!

Hjärtstartare - rädda liv med en snabb respons

Vid plötsligt hjärtstopp är en hjärtstartare, även känd som en defibrillator, avgörande för att återställa normal hjärtrytm genom de elstötar som utrustningen kan ge. En hjärtstartare kan rädda liv i alla miljöer, i hemmet, skolor och företags. Oavsett om det är i hemmet för att skydda din familj, på skolor för att säkerställa elevsäkerhet eller på företaget för att möjliggöra snabb insats vid en nödsituation, denna apparat är din försäkran om att snabbt kunna agera i en nödsituation.


Varför Du Behöver En Hjärtstartare:

Hjärtstopp kan inträffa när som helst, var som helst, och det är avgörande att agera snabbt för att rädda livet på den drabbade personen. En hjärtstartare är utformad för att vara användarvänlig och kan användas av vem som helst genom att man följer apparatens instruktioner. Med dess hjälp kan du tillhandahålla omedelbar livräddande vård tills professionell medicinsk personal anländer.


Inget är viktigare än tid:

Varje sekund är avgörande vid ett hjärtstopp. Forskning visar att chansen att överleva minskar med varje minut som går utan defibrillering. Därför är det viktigt, att en hjärtstartare, finns tillgänglig, inom räckhåll, oavsett var du befinner dig. Det är också viktigt att starta HLR så snart som möjligt då det är en hjärtstartare i kombination med bra HLR som verkligen räddar liv.


Vanliga Frågor:

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en medicinsk produkt som används för att återställa normal hjärtrytm hos en person som har drabbats av plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen och bedömer själv om den ska ge en elektrisk stöt, kallad defibrillering, till hjärtat. Denna stöt hjälper till att återställa hjärtats normala rytm och kan vara avgörande för överlevnaden i en akut situation.


Vad kostar en hjärtstartare - hjärtstartare pris?

Priset på en hjärtstartare kan variera beroende på märke, modell och funktioner. Vi har flertalet olika modeller, använd gärna vår guide för att hitta en hjärtstartare som passar just för ditt ändamål och plats.


Hur använder man en hjärtstartare?

När du använder en hjärtstartare placerar du elektroderna på personens bröst enligt anvisningarna och följer de röst- eller textinstruktioner som enheten ger. Den kommer att analysera hjärtrytmen och, om det är nödvändigt, ge en elektrisk stöt för att återställa normal rytm.


Var ska man registrera en hjärtstartare?

Det är en god idé att registrera hjärtstartaren. Man kan ange när den är tillgänglig, även om den inte är tillgänglig alltid för allmänheten. Du kan registrera den hos hjärtstartarregistret som finns hos HLR-rådet.


Hur länge håller en hjärtstartare?

De flesta hjärtstartare har en mycket lång garantitid, många har upp till åtta år. Ofta kan livslängden vara längre än så. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för underhåll och ersättning av elektroder och batterier och att ha rutiner för att se att hjärtstartaren klarat sin självtest.


Hur fungerar en hjärtstartare?

En hjärtstartare fungerar genom att administrera en elektrisk stöt, även kallad defibrillering, till en person som har drabbats av hjärtstopp. Här är en översikt över hur en hjärtstartare fungerar:

 1. Starta hjärtstartaren: Först måste användaren starta hjärtstartaren genom att trycka på on/off-knappen eller genom att öppna enhetens lock, beroende på modellen.
 2. Elektroder: Hjärtstartaren är försedd med elektroder som är anslutna till enhetens huvudenhet med kablar. Elektroderna placeras på personens bröst i enlighet med de visuella eller auditiva instruktioner som ges av enheten.
 3. Analys av hjärtrytmen: Hjärtstartaren börjar omedelbart att analysera personens hjärtrytm genom att skicka små elektriska impulser genom elektroderna. Denna analys avgör om en elektrisk stöt är nödvändig.
 4. Beslut om defibrillering: Om hjärtstartaren upptäcker en livshotande hjärtrytm, som ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi, kommer enheten att fatta beslut om att en elektrisk stöt är nödvändig för att återställa normal rytm.
 5. Leverans av stöt: Om en stöt är nödvändig, instruerar hjärtstartaren användaren att inte röra personen och trycka på en knapp för att administrera stöten. Stöten är en kortvarig, högenergisk elektrisk puls som ges genom elektroderna för att starta om hjärtats normala hjärtrytm.
 6. HLR och återupprepad analys: Efter att en stöt har administrerats, kommer hjärtstartaren instruera användaren att starta HLR. Många hjärtstartare kan också ge instruktioner för hur man gör HLR och kan hjälpa till med takten. Efter två minuter gör hjärtstartaren en ny analys av personens hjärtrytm och ger ytterligare stötar om det är nödvändigt.
 7. HLR och fortsatt vård: Det är viktigt att HLR ges med så få uppehåll som möjligt. HLR är viktigt för att upprätthålla blodcirkulationen och syresättningen av kroppen och köper tid.

Det är viktigt att följa hjärtstartarens instruktioner noggrant och fortsätta att ge vård tills professionell medicinsk hjälp anländer. Hjärtstartare är utformade för att vara användarvänliga och guida användaren genom processen för att öka chanserna att rädda liv vid hjärtstopp.


Köpa Hjärtstartare Privat / hemma

Att köpa en hjärtstartare privat är ett ansvarsfullt och livräddande steg som kan göra skillnaden i en nödsituation, som kan rädda livet på en familjemedlem, vän eller besökare. Statistiken visar att de flesta hjärtstoppen sker i hemmet.


Köpa hjärtstartare företag

Att investera i en hjärtstartare för ditt företag är en förebyggande åtgärd som kan göra skillnaden i en nödsituation. Genom att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen visar du omsorg om anställdas säkerhet och hälsa. Denna enkla åtgärd kan vara avgörande för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp, och den är användarvänlig och driftsäker. Det är ett viktigt steg mot en säkrare och tryggare arbetsmiljö.


Köpa hjärtstartare skola/bostadsrättsförening

Att köpa en hjärtstartare för en skola/bostadsrättsföreningen kan vara en livräddande åtgärd som kan rädda liv. Vi hjälper er att välja rätt antal och placeringar av hjärtstartare. Hjärtstartare kan användas utan utbildning men för allas trygghet rekommenderas utbildning inom området. En hjärtstartare gör automatiska självtester och larmar om den inte klarar sin självtest. Det är därför viktigt att ha rutiner för att regelbundet kontrollera utrustningen för att säkerställa att den blinkar redo.


Vem Får Använda En Hjärtstartare?

Hjärtstartare är utformade för att vara användarvänliga och kan användas av de flesta, även personer utan medicinsk utbildning. Det innebär att privatpersoner, vänner, familjemedlemmar, kollegor och allmänheten i stort kan använda en hjärtstartare i en nödsituation. Alla får använda en hjärtstartare. Våra hjärtstartare ger tydliga röst instruktioner som vägleder användaren genom processen. Utbildning i att använda en hjärtstartare rekommenderas dock för att öka förtroendet och förmågan att reagera effektivt i en akut situation.


Vilken hjärtstartare är bäst?

Den bästa hjärtstartaren är en som passar dina specifika behov och syften. Beroende på om du letar efter en hjärtstartare för hemmet, arbetsplatsen eller offentliga platser kan olika modeller och märken vara mer lämpliga. Det är viktigt att överväga faktorer som användarvänlighet, pris, kvalitet och tillgängliga funktioner när du väljer den bästa hjärtstartaren för dig.


När ska man använda en hjärtstartare?

Hjärtstartare används vid plötsligt hjärtstopp för att rädda liv.


En hjärtstartare, även känd som en automatisk extern defibrillator (AED), används för att återställa hjärtrytmen vid plötsligt hjärtstopp. Här är de grundläggande stegen för när du ska använda en hjärtstartare:


 1. Kontrollera personen: Först och främst måste du säkerställa att personen är medvetslös och inte andas normalt. Om personen är medvetslös och inte andas normalt (eller inte alls), är det en potentiell indikation för att använda en hjärtstartare för att ge en stöt.
 2. Larma nödnumret: Om någon är närvarande, be dem att ringa nödnumret (112) och rapportera omständigheterna. Om du är ensam och har en mobiltelefon, ring nödnumret innan du fortsätter med användningen av hjärtstartaren om möjligt.
 3. Starta hjärtstartaren: Om en hjärtstartare är tillgänglig, ta den och slå på den. Följ sedan de instruktioner som ges av enheten. De flesta moderna hjärtstartare har en tydlig röst- eller visuell guide som kommer att leda dig genom processen.
 4. Följ instruktionerna: Hjärtstartaren kommer att bedöma personens hjärtrytm och ge instruktioner om hur du ska fortsätta. Om hjärtstartaren identifierar ett allvarligt hjärtarytmiproblem som kan behandlas med en elektrisk stöt (defibrillering), kommer den att instruera dig att ge en stöt. Du måste se till att ingen är i direkt kontakt med personen när du levererar stöten.
 5. Fortsätt med CPR: Efter att ha gett en stöt, om så instrueras av hjärtstartaren, bör du omedelbart återuppta hjärt-lungräddning (CPR) genom att ge bröstkompressioner och mun-mot-mun-andning enligt anvisningarna.
 6. Hjärtstartare är utformade för att vara enkla att använda och kommer att ge tydliga instruktioner i realtid. De är avgörande vid behandling av plötsligt hjärtstopp, eftersom de kan återställa en normal hjärtrytm om det finns en defibrillerbar rytm närvarande. Ju snabbare en hjärtstartare används i en nödsituation, desto större är chansen att rädda livet på den drabbade personen.


Vart finns en Hjärtstartare

Du hittar din närmsta hjärtstartare hos Sveriges Hjärtstartarregister

Hjärtstartare, eller defibrillatorer, finns på olika platser för att säkerställa tillgänglighet vid akuta hjärtstopp. Här är några platser där du vanligtvis kan hitta hjärtstartare:

 1. Offentliga platser: Många offentliga platser har hjärtstartare tillgängliga, inklusive köpcentra, idrottsarenor, simhallar, biografer, tågstationer, flygplatser, färjeterminaler och andra allmänna anläggningar där människor samlas regelbundet.
 2. Arbetsplatser och kontor: Många arbetsplatser, kontor, industrier och affärslokaler har installerat hjärtstartare för att säkerställa att de är tillgängliga för både anställda och besökare i händelse av en nödsituation.
 3. Skolor och utbildningsinstitutioner: Skolor, universitet, gymnasier och andra utbildningsinstitutioner kan ha hjärtstartare tillgängliga för att skydda elever, lärare och besökare.
 4. Hälsovårdsinrättningar: Sjukhus, vårdcentraler, hälsocentraler och andra hälsovårdsinrättningar har hjärtstartare för att möta nödsituationer och ge livräddande vård.
 5. Allmänna transporter: Hjärtstartare finns ofta på allmänna transportmedel som tågstationer, flygplatser och färjeterminaler för att tillhandahålla snabb vård vid behov.
 6. Idrottsanläggningar: Idrottsanläggningar som gym, idrottshallar, fotbollsplaner och andra idrottsplatser kan ha hjärtstartare för att hantera eventuella hjärtstopp under träning eller tävling.
 7. Restauranger och hotell: Många restauranger, hotell och andra matställen har hjärtstartare för att säkerställa att både personal och kunder har tillgång till livräddande utrustning vid behov.
 8. Offentliga parker och rekreationsområden: Vissa offentliga parker och rekreationsområden kan ha hjärtstartare tillgängliga för att bistå vid akuta händelser under fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att känna till var närmaste hjärtstartare finns på de platser där du spenderar tid och att veta hur man använder dem korrekt. Det kan rädda liv i en akut situation där snabb hjälp är avgörande.


Hur många överlever om man använder en hjärtstartare?

Överlevnadsgraden för personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp är idag 12 procent enligt Hjärt- Lungfonden. Det är en fördubbling jämfört med på 1990-talet då siffran var 4-5 %. Orsakerna är att fler får hjärt-lungräddning, bättre vård på sjukhus och snabbare hjälp från ambulanspersonal.


Om en hjärtstartare används inom de första minuterna av ett plötsligt hjärtstopp kan överlevnadsgraden öka avsevärt. I allmänhet ökar chansen att överleva dramatiskt om en hjärtstartare används inom de första 3-5 minuterna efter att hjärtstoppet inträffat.


Vid snabb tillämpning av HLR och användning av en hjärtstartare kan överlevnadsgraden i vissa fall vara över 70 enligt Dagens Medicin. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och resultaten kan variera beroende på flera faktorer, inklusive den underliggande orsaken till hjärtstoppet, personens hälsa och den snabba tillgängligheten till nödvändig vård och utrustning. Det är alltid bäst att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt vid misstanke om hjärtstopp.


Har min hjärtstartare garanti?

De flesta av våra hjärtstartare har lång garantitid, upp till åtta år. Kontrollera den hjärtstartaren du är intresserad av vad den har för garantitid.
Produktgrupper

PRODUKTER

KONTAKT

Vill du ha hjälp med att hitta rätt produkter?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn *

 

Telefonnummer *

 

E-post

 

Ämne *

 

Företag *

 

Vad är du intresserad av?

 

Meddelande